Založit webové stránky nebo eShop
 

Rex klub ČR - klub chovatelů Ca a barev. rexů

48.Spec.výstava 2018

Vítejte na stránce rexklub.websnadno.cz v sekci 48.Spec.výstava 2018

 

www.rexklub.websnadno.cz 48 Speciálka rexů

                                                                      P O Z V Á N K A

na 48.Speciální výstavu Rex klubu ČR, která se koná ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí ve dnech: 12.-13.ledna 2018

Výstavní podmínky:

1.Výstava může být obeslána 3-člennými kolekcemi sourozenců u Ca, a 4-člennými kolekcemi u barev.rexů z jednoho vrhu a nebo dvou vrhů (2+2 u soutěž.kolekcí).

2.U soutěžních kolekcí uvádějte původ otce,matky a děda ze strany otce,a nově i otce matky, to u každé trojice Ca, a každé dvojice barev.rexů. Kolekce musí být obou pohlavní.

3.Soutěže o „Mistr klubu“ se účastní pouze členové Rex klubu,kteří mají v Katalogu uveden prodej požadovaných králíků (viz bod 5 a 6).O vítězného 1.0,či 0.1 mohou soutěžit i nečlenové,stejně jako o zbývající Čestné ceny.

4.Výstavu lze obeslat i jednotlivými zvířaty,která uvádějte v přihlášce až za soutěžní kolekce. Původ se nemusí uvádět. Mláďata a stará zvířata nepřihlašujte.

5.Požaduje se označit v přihlášce nejméně 1/3 prodejných zvířat u Ca, a.1/4 u barev.rexů(z celkového množství přihlášených). Stanovte pevnou cenu, k níž si připočítejte +50,-Kč,jako úhradu za prodej (bude Vám stržena).Totéž platí i u zakrslíků.

6.Prodejné zvíře musí být současně s přihláškou dokladováno Rodokmenem. Bez Rodokmenu nebudou zvířata označena v katalogu jako prodejná. Bude se k nim přistupovat jako k dodatečnému prodeji. Prodejná zvířata je možno předem rezervovat

pro členy klubu tím, že tužkou uvedete na Rodokmen jméno chovatele, pro kterého je rezervace. Rezervované zvíře musí být v pokladně zaplaceno nejpozději do soboty rána, kdy se otevírá pro veřejnost. Prvním návštěvníkem rezervace končí, a nezaplacené zvíře bude prodáno prvnímu zájemci. Bez Rodokmenu je králík neprodejný.

7.Dodatečný prodej je možno nahlásit od pátku do konce výstavy po předložení Rodokmenu.

8.Prodej zvířat pro členy klubu a pomocníky je možný již v pátek po skončení posuzování po souhlasu ředitele výstavy. Pro veřejnost je prodej až v sobotu od 8.oo hod.

9.Přihlášená zvířata dostanou po zařazení do katalogu přidělená čísla klecí, která umístěte na přepravku u jména vystavovatele.Na druhý lístek napište naváženou hmotnost zvířete, která se umístí na klec. Posuzovatelé provádí kontrolní vážení. Nepřijatá zvířata budou proškrtána – bez čísla.

10.Přihlášky na výstavu zasílejte tak, aby byla nejpozději do 5.12.2017 na adrese: př.Hrubeš Pavel, Bezručova 484, 28126 Týnec n/Labem. Termín uzávěrky nebude prodlužován a opožděná Přihláška bude v Dodatku bez nároku na jakoukoliv ČC.!!

11.Klecné činí: 50,-Kč /ks při vlastním dovozu a odvozu (členové.sleva 20,-Kč/Ks)

Katalog: 40,- Kč/ks každý vystavovatel musí odebrat

12.Veterinární podmínky:Veterinární potvrzení umístěte na přepravku prvního zvířete s nejnižším číslem klece na viditelném místě, či předejte při přejímce. Králíci musí být očkováni proti MXT a Moru nejméně 3 týdny před výstavou.Musí být potvrzen zdravotní stav ve Vašem chovu, a napsán termín posledního očkování a čísla šarží vakcin. Bez tohoto prohlášení nebudou králíci na výstavu připuštěni.Pozor, i rýma

je nemoc, jako ušní svrab,či cizopasníci v kůži,či trusu. Jsou to vady- NEKLASIFIKACE.

Program výstavy:                     Čtvrtek 11.1.2018 příjem zvířat od 16,3ohod do 19,oo hod.

                                                   Pátek 12.1.2018. příjem zvířat do 8,oo hod od 8,oo hod posuzování, typizace,bez přístupu veřejnosti.

                                                                                                     Prodej členům a pomocníkům po ukončení posuzování

                                                  Sobota 13.1.2018 od 8,oo hod výstava + prodej zvířat do 14,oo hod. V 10,30 hod Schůze pro vyhodnocení výstavy

                                                                                                     Ve 14,oo hod ukončení výstavy

 

                                                                                                                                                                            Výstavní výbor

 

 


TOPlist