Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Rex klub ČR - klub chovatelů Ca a barev. rexů

Výbor-kontakty
 

VÝBOR REX KLUBU:

 

Při Výroční členské schůzi 7.4.2018 byl zvolen nový výbor Rex klubu ČR.

 

Předseda    

Přikryl  Petr

Chropyňská 3114         76701 Kroměříž

Tel.:737859159       prikrylp@volny.cz

Místopředs.

Vajner  Karel

Okružní 241        26762 Komárov

Tel. 602341579

Jednatel

Caithaml Milan

9.Května 341        26762 Komárov

Tel.:773280200 milan.caithaml@seznam.cz

Registrátor

Hrubeš  Pavel

Bezručova 484 28126 Týnec n/Lab

Tel.:321781054

Pokladní

Faltýnková Lenka ing.

Bezručova 279       56301 Lanškroun

Tel.:605286924 faltynkovalenka@centrum.cz

Poradce chovu

Kozubík Milan

Chrastěšovská 185 76312Vizovice

Tel.:776720830 milan.kozubik@seznam.cz 

Referent Ca

Kuta Ladislav

Zaječovská 413     26762 Komárov

Tel.:776798862

členové výboru

Šašinka Vladimír

Peťura Zdeněk

68604 Kunovice

69662 Strážnice

Tel.:608624952

Tel.608414805

Revizní komise

Přikryl Mir.

Kohoutek Jan

Krajčír Peter

 

ČLENSTVÍ V REX KLUBU:

Rex klub ČR -klub chovatelů kastorexů a barevných rexů tvoří členové, kteří mají zájem o vyšší způsob chovu rexů – šlechtění a plemenářskou práci. Neustále vymýšlejí, jak co nejlépe došlechtit, a podchytit kladné vlastnosti rexů a upevnit je.Členem Rex klubu ČR se může stát každý chovatel kastorexů a barevných rexů, který je přijat členskou základnou Rex klubu na Členské schůzi (zpravidla při Spec.výstavě v Týništi n/Orl.), a splňuje tato kritéria:

1.Je členem některé ZOČSCH

2.Rexy chová alespoň 2 roky a má s chovem určité zkušenosti

3.Vyplní Evidenční list-Přihlášku, nechá si ji potvrdit ve své mateřské ZOČSCH, a zašle ji na jednatele, či předsedu Rex klubu. Ev.list je uveden níže ke stažení. Výhodou je, když mu dá doporučení i některý člen Rex klubu přímo na Přihlášku

4.Vystavuje své odchovy na Speciální výstavě rexů, a tím ukáže na jaké úrovni chov má

Takovémuto zájemci je zaslána pozvánka-Přihláška na Spec.výstavu, které by se měl osobně zúčastnit, a při Čl.schůzi se představit budoucím kolegům členům.V případě přijetí,je člen -čekatel na 2 roky. Uhradí členský příspěvek, registruje v klubu „S“, dostává klubový zpravodaj Rexař, a je brán jako člen. Měl by se účastnit akcí, pořádaných Rex klubem.Tím, že je člen, má možnost nákupu -výměny chovných zvířat na Spec.výstavě již po posouzení v pátek, kdy se provádí i výkup kůží jen pro členy.

V klubu máme zájem o aktivní členy,kteří chtějí pomoci zvelebovat rexe, a ne jen tetovat „S“ pro lepší zpeněžení.


 

         E V I D E N Č N Í   L I S T

      a přihláška za člena Rex klubu ČR


 

Jméno a příjmení:...............................titul:..........

adresa bydliště:....................................PSČ:........

datum nar.:.....................telefon:........................

člen ZOČSCH v:...........................č.čl.průkazu:..........

rexy chovám od roku:........... email:..........................

Mám tato chovná zvířata rexů:

Plemeno rexů

Počet 1.0

Počet 0.1

linie

poznámka


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Svým podpisem stvrzuji,že mnou uvedená data mohou být použita pro potřeby Rex klubu.


 

 

razítko,podpis ZO             datum                   podpis člena


 


 


 


 

Výbor-kontakty...
TOPlist