Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Rex klub ČR - klub chovatelů Ca a barev. rexů

50.Spec.výstava 2020

 

 

w.rexklub.websnadno.cz                                                                                                                  50 Speciálka rexů

                                                          P O Z V Á N K A

na 50.Speciální výstavu Rex klubu ČR, která se koná ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí ve dnech: 10.-11.ledna 2020

Výstavní podmínky:

1.Výstava může být obeslána 3-člennými kolekcemi sourozenců u Ca, a 4-člennými kolekcemi u barev.rexů z jednoho vrhu a nebo dvou vrhů (2+2 u soutěž.kolekcí).

2.U soutěžních kolekcí uvádějte původ otce,matky a děda ze strany otce,a nově i otce matky, to u každé trojice Ca, a každé dvojice barev.rexů. Kolekce musí být obou pohlavní.

3.Soutěže o „Mistr klubu“ se účastní pouze členové Rex klubu,kteří mají v Katalogu uveden prodej požadovaných králíků (viz bod 5 a 6).O vítězného 1.0,či 0.1 mohou soutěžit i nečlenové,stejně jako o zbývající Čestné ceny.

4.Výstavu lze obeslat i jednotlivými zvířaty,která uvádějte v přihlášce až za soutěžní kolekce. Původ se nemusí uvádět. Mláďata a stará zvířata nepřihlašujte.

5.Požaduje se označit v přihlášce nejméně 1/3 prodejných zvířat u Ca, a.1/4 u barev.rexů(z celkového množství přihlášených). Stanovte pevnou cenu, k níž si připočítejte +50,-Kč,jako úhradu za prodej (bude Vám stržena).Totéž platí i u zakrslíků.

6.Prodejné zvíře musí být současně s přihláškou dokladováno Rodokmenem. Bez Rodokmenu nebudou zvířata označena v katalogu jako prodejná. Bude se k nim přistupovat jako k dodatečnému prodeji. Prodejná zvířata je možno předem rezervovat pro členy klubu tím,

že tužkou uvedete na Rodokmen jméno chovatele, pro kterého je rezervace. Rezervované zvíře musí být v pokladně zaplaceno nejpozději do soboty rána, kdy se otevírá pro veřejnost. Prvním návštěvníkem rezervace končí, a nezaplacené zvíře bude prodáno prvnímu zájemci. Bez Rodokmenu je králík neprodejný.

7.Dodatečný prodej je možno nahlásit od pátku do konce výstavy po předložení Rodokmenu.

Veškeré záměny prodejných králíků se budou platit částkou 50,-Kč/ks.

8.Prodej zvířat pro členy klubu a pomocníky je možný již v pátek po skončení posuzování po souhlasu ředitele výstavy. Pro veřejnost je prodej až v sobotu od 8.oo hod.

9.Přihlášená zvířata dostanou po zařazení do katalogu přidělená čísla klecí, která umístěte na přepravku u jména vystavovatele.Na druhý lístek napište naváženou hmotnost zvířete, která se umístí na klec. Posuzovatelé provádí kontrolní vážení. Nepřijatá zvířata budou proškrtána – bez čísla.

10.Přihlášky na výstavu zasílejte tak, aby byla nejpozději do 5.12.2019 na adrese: př.Hrubeš Pavel, Bezručova 484, 28126 Týnec n/Labem. Termín uzávěrky nebude prodlužován a opožděná Přihláška bude v Dodatku bez nároku na jakoukoliv ČC.!!

11.Klecné činí: 50,-Kč /ks při vlastním dovozu a odvozu (členové.sleva 20,-Kč/Ks)

Katalog: 40,- Kč/ks každý vystavovatel musí odebrat

12.Veterinární podmínky:Veterinární potvrzení umístěte na přepravku prvního zvířete s nejnižším číslem klece na viditelném místě, či předejte při přejímce. Králíci musí být očkováni proti MXT a Moru nejméně 3 týdny před výstavou.Musí být potvrzen zdravotní stav ve Vašem chovu, a napsán termín posledního očkování a čísla šarží vakcin. Bez tohoto prohlášení nebudou králíci na výstavu připuštěni.Pozor, i rýma

je nemoc, jako ušní svrab,či cizopasníci v kůži,či trusu. Jsou to vady- NEKLASIFIKACE.

Program výstavy: Čtvrtek 9.1.2020 příjem zvířat od 16,3ohod do 19,oo hod.

                               Pátek 10.1.2020. příjem zvířat do 8,oo hodod 8,oo hod posuzování, typizace,bez

                                          přístupu veřejnosti.Prodej členům a pomocníkům po ukončení posuzování

                               Sobota 11.1.2020 od 8,oo hod výstava + prodej zvířat do 14,oo hod.

                                           V 10,30 hod Schůze pro vyhodnocení výstavy

Ve 14,oo hod ukončení výstavy

 

 

Pokyny pro vyplňování přihlášky:

X- přílohou na druhé straně pozvánky dostáváte pokyny, jak přihlášku vyplňovat. Pozor

na záměnu přihlášek Ca a barev.rexů. Přihlášku je možno kopírovat dle potřeby.

X- ve spodní části přihlášky zakroužkujte ochotu pomoci při výstavě. Potřebujeme zapisovatele,nosiče a garanty při výstavě

X- požadavky na nocleh písemně na přihlášce, Pokud si někdo zajistí nocleh sám, neobjednávejte znovu v přihlášce.

 

VZOR vyplnění přihlášky:

Přihláška pro Ca:

č.klece

Pohl.

Tetov LU

Tetov PU Typ

Prod.cena

Původ kolekce

 

1.0

C 3-8

S1659

400,-

oo.4-4/S1659 Nenička

 

0.1

 

S1661 T

 

o. 1.6/S1624 Nenička

 

0.1

 

S1663 T

 

M. 4-7/S67-20 Křápek

 

oM. 3-6/S1648 Nenička

 

Přihláška pro barev.rexe:plemeno: DSčRex

 

oo. 3-1/75-12 Dvořák J.

 

1.0

C5-8

S236

350,-

o. 3-7/S211 Dvořáková P.

 

0.1

 

S238 T

 

M 4-7/S37 Dvořáková P.

 

OM 3-6/S127 Dvořák J.

 

Oo 4-6-24/S7 Mey J. SRN

 

1.0

C4-8

S86 T

 

o. 3.7/S42 Dvořáková P

 

0.1

 

S88

350,-

M. 3.7/S245 Dořák Jos.

 

OM 3-6/S148 Dvořák J.

U barevných rexů nezapomeňte uvádět plemeno a barevný ráz. Na přihlášku uvádějte i více plemen -dle místa.Kolonku číslo klece nevyplňujte,slouží k přípravě katalogu.

Pro jednotlivce jsou zvláštní kolonky až za soutěžními kolekcemi.

 

Soutěž o „Mistr klubu“ -hodnotí se 1.body,2.stáří, jinak zůstává beze změn a je pouze pro členy klubu.Členové ze Slovenska, kteří neodevzdali kopie Připouštěcích potvrzení dle VČS nesoutěží.

Kastorex: 2 soutěžní kolekce po 3 sourozencích ze 2 linií - zastoupeny obě pohlaví

Barevní: 2 soutěžní kolekce po 2 sourozencích ze 2 linií – zastoupeny obě pohlaví

 

Podmínky zápisu do Plemenných knih

Kastorex 3 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 93 body PK

3 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 93,7 b. EK otec PK

3 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 94,7 b. SEK otec EK

 

Barev.rexi 2 členná kolekce sourozenců min prům.ocenění 92 bodů PK

2 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 92,7 b. EK otec PK

4 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 93,3 b. SEK otec EK

nebo 2 kolekce 2 členné ze 2 vrhů nebo 2 samic ocenění stejné SEK otec EK

Prosím neodkládejte odeslání přihlášek na poslední den uzávěrky.Pamatujte,že na poště se může Vaše přihláška zdržet 3 dny i více, a tudíž dojde po uzávěrce!!!!

Zvířata v přihláškách došlých po uzávěrce budou bez nároku na jakoukoliv ČC !!!!!!

Rovněž nebude brán zřetel na telefonické, či emailové přihlášky.

 

                                                                                                                        Výstavní výbor

 

 

 

  •  
TOPlist