Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Rex klub ČR - klub chovatelů Ca a barev. rexů

Historie
 

           H I S T O R I E

 

Historie zůstává historií a nemění se. Může se jen po určité době doplňovat a vzpomínat!!!!!        

Rexi a jejich vznik:                                                        

Někdy v roce 1919 se objevil ve stájovém chovu králíků u rolníka GAILLONA ve Francii(department Scharte) krátkosrstý králík. V dalším vrhu se mu opět takový králík objevil. Oba králíky vyměnil místnímu faráři A.Gilletovi, který je nakonec prodal univerzitnímu profesoru Köhlerovi z Tümenau v Alsasku. Pan profesor již po 6ti letech (1924) vystavil na výstavě v Paříži 6 ks castorexů. Králíci měli barvu podobající se bobrovi a měli velmi krátkou, zvláštní srst. Tak je pojmenovali CASTORREX – bobří král.Na výstavě se všichni králíci prodali za vysoké ceny 300-380 RM (cca 3.100,-Kč, což byla cena dobré krávy).Jeden párek králíků zakoupil i profesor Dr.Nachtsheim (králičí genetik) pro Výzkumný ústav univerzity v Berlíně-Dahlem. Ten s králíky dělal různé pokusy a studie. Určil rovněž genotyp Castorexe- AABBCCDDGGrexrex. V Německu mezi největší chovatele Ca patřil H.Koopman z Oldenburgu který měl údajně až 200 chovných samic Ca.První barevný rex byl zřejmě ČiRex a byl vyšlechtěn v Německu.

 

 Kastorexi a barevní rexi u nás:                                            

Do ČR dovezl první Kastorexe př.Oldřich BAŠTA z Poděbrad, v roce 1925.       Dovezl je přímo od prof.Köhlera z Tümenau .Za párek mláďat musel zaplatit   závratnou cenu 6.000 franků (cca 9.600,-Kč). Polovinu ceny musel uhradit     předem, a zbytek doplatil jako dobírku při přejímce králíků na dráze. V roce 1931 napsal a vydal malinkou brožurku o chovu kastorexů a barevných rexů,   kde uvádí své šestileté zkušenosti s chovem těchto králíků. Ceny 6ti         měsíčních mláďat se v té době pohybovaly kolem 450,-Kč/Ks. Chovy Ca se       rozšiřovaly, zájemců přibývalo. Mezi známé a seriozní chovatele té doby     patřili:Oldřich Bašta Poděbrady,Tvrdoň Jiří a Králík Jos. oba z Kunovic u   Uh.Hradiště,Kňour Cyril z Jedovnice,Skála Alois z Pardubic, Hlubůček Mir.z   Koberov a další.Tito všichni byli většinou členy ČMJ-Českomoravské jednoty   chovatelů se sídlem v Praze. Registrace a tetování se provádělo přes tuto   ČMJ.                                                                        


 Založení Rex klubu:                                                        

První zprávy o založení spolku chovatelů Castorrexů spadají do roku 1927 do  Slaného, ale zůstalo jen u myšlenky.Další snaha již byla v roce 1935         uskutečněna, a byl založen Spolek pěstitelů králíků s rexovitou srstí. Toto  se událo v Kunovicích u Uh.Hradiště. Spolek měl ale různé potíže a brzy     zanikl.V roce 1941 na ustavující schůzi 3.5. v Praze na Poříčí v restauraci  „U Krupičků“ byl založen Klub pěstitelů Castorexů.Předsedou byl zvolen MUDr  Jan Rousek z Č.Budějovic, jednatelem byl J.Kučera, učitel z Písku,           pokladníkem byl K.Šerek z Kunčic u Ostravy, registrátorem byl Vlad.Krejčí z  Chocně. Při založení bylo 88 členů, chovatelů kastorexů, modrých rexů,       havanovitých rexů, a činčilových rexů. V roce 1943 uspořádal klub           I.Speciální expozici rexů při výstavě v Ostravě.Klub se však pro potíže     nedožil konce války.                                                        

Razítka Rex klubu z roku 1941

                     

 Již v roce 1941 měl každý králík svou vlastní Plemennou knihu.Při registraci se psaly Připouštěcí lístky jako dnes.

       

Na vznik současného klubu se čekalo téměř 15 let.                          

Současný REX KLUB byl založen 11.5.1958 v Přerově.

Chovatelé rexů byli prostřednictvím „Rádce“č.2 vyzváni, aby se zájemci o     vstup do Rex klubu přihlásili u př.Jana Drahotušského z Krnova. Na           ustavující schůzi se sešlo 57 zakládajících členů,kteří zvolili první výbor  ve složení:Jos.Řezníček předseda, Fr.Koželský místopředseda, Jan Drahotušský jednatel, Václav Brudna pokladník, Jaroslav Fukala registrátor, členy výboru dále byli Cyril Kňour, Jos.Králík, Al.Glabazňa a Jan Křivský. Revizory účtů  byli zvoleni Jos.Remeš a Fr.Vysocký. Rex klub zakládalo 57 členů a do konce  roku přistoupilo ještě 8 nových členů a dva se odhlásili.Členská základna se dříve pohybovala do 80ti členů. V posledních letech se pohybuje kolem 110 –  120 členů.Jedním z prvních úkolů Rex klubu bylo vypracování Standardu Ca.   Toho se zhostili zdárně př.Miller Vojtěch a Kňour Cyril.Standard byl         projednán a schválen 14.12.1958 na školení Sboru posuzovatelů v Brně. Po     drobných úpravách je platný dodnes.Od roku 1959 se tetujeme do pravého ucha  „S“.Jako první klub to byl právě Rex klub. Do roku 1969 vydával Rex klub pro své členy Ročenku, kde bylo v kostce vypsáno o činnosti klubu. Od roku 1970  je vydáván klubový Zpravodaj 2-3x ročně, opět se zprávami z klubu. V 90tých  letech se zpravodaj přejmenovává na Rexař.Tento zpravodaj redigoval 20 let   př.Vl.Hrubeš. V současnosti vychází pro členy klubu Rexař 4-5x ročně, a opět jsou zde zprávy o klubovém dění. Navíc registrátor př.Hrubeš Pavel vydává   1x ročně klubovou plemenářskou Ročenku, kde podchycuje jak registraci, tak   i zápisy do PK a soutěže vztahující se k plemenářské činnosti.Od založení po   dnešek Rex klubem prošlo cca 480 členů.                                  

 Hlavní činovníci klubu od založení po současnost:                          

rok

předseda

jednatel

pokladník

registrátor

1958

Řezníček Jos.

Drahotušský Jan

Brudna Vác.

Fukala Jar

1960

Vitásek Rich.

Körber Rud.

Brudna Vác.

Fukala Jar

1963

Králík Jos.úmrtí

Körber Rud.

Remeš Jos.

Fukala Jar.

1963

Vysocký Frant.

Körber Rud.

Remeš Jos.

Fukala Jar

1965

Vycpálek Jan

Pauch Karel

Hnátek Stan.

Fukala Jar.

1967

Vycpálek Jan

Pauch Karel

Mann Josef

Hrubeš Vlast.

1968

Hrubeš Pavel

Pauch Karel

Mann Josef

Hrubeš Vlast.

1969

Hrubeš Pavel

Pauch Karel

Koukal Josef

Hrubeš Vlast.

1988

Hrubeš Pavel

Kozubík Milan

Koukal Josef

Hrubeš Vlast.

1994

Hovorka Frant.ing

Caithaml Milan

Jakubec Vlast.

Hrubeš Pavel

2004

Hovorka Frant.ing

Kozubík Milan

Hovorka Vik.ing

Hrubeš Pavel

2008   

2018

Kozubík Milan         

​Přikryl Petr

Caithaml Milan         

​Caithaml Milan

Faltýnková Lenka ing

​Faltýnková Lenka ing

Hrubeš Pavel    

​Hrubeš Pavel


 

Výstavnictví:

Rex klub začíná s výstavnictví, propagací a prezentací rexů na veřejnosti ve formě Speciálních klubových expozic rexů, a to:                            

1960 -I.Spec.expozice v Krnově -166 ks rexů                                

1963 -II.Spec.expozice v Kunovicích -326 ks rexů                            

1964 -III.Spec.expozice v Ostravě                                          

1965.-IV.Spec.expozice v Bílovci -235 ksrexů                                

1966.-V.Spec.expozice v Pardubicích                                        

1967.-VI.Spec.expozice v Přerově -150 ks rexů                              

1968 -VII.Spec.expozice v Praze                                            

1969 -I.Speciální výstava kastorexů a barevných rexů v Chocni. Zde se       uskutečňovaly Speciální výstavy do roku 1994 vč..Od roku 1985 jsou ve       výstavním katalogu uváděny původy odchovů - rodiče.                        

1995 -Speciální výstava kastorexů a barevných rexů v Týništi n/O. -         uskutečňují se zde dodnes ke spokojenosti obou stran.                      

 Rexaři na Spec.výstavě v Ostravě v r.1964 a Prdubicích v r.1966

   

 

Přehled Speciálních výstav rexů a počty vystavených zvířat:

rok

Ca

Barevní:

barev/ks

Celkem

vystaveno

Novinky na výstavě

CHOCEŇ

1969

183

14/222

405

SmRex,SdivRex,BéžČiRex

1971

241

13/223

464

ČSčRex

1972

254

13/206

460

ZOrRex

1973

251

11/231

482

 

1974

244

11/263

507

 

1975

217

10/241

458

 

1976

271

11/229

500

 

1977

278

13/223

501

ČshavRex,DShavRex

1978

294

12/206

500

 

1979

298

13/232

530

JRex

1980

329

12/237

566

 

1981

343

13/225

568

 

1982

316

14/254

570

Čim

1983

321

12/277

598

Slov.žl.hnědý Rex,Nčrex,TčRex,ČSčžRex

1984

315

13/267

582

Od r.1985 uváděny původy zvířat v katalogu

1985

327

17/280

607

ThavRex,TmRex,NčRex

1986

294

17/315

609

DSdivRex,MaRex 

1987

317

17/297

614

 

1988

353

16/308

661

 

1990

349

14/260

609

OrRex 

1991

331

16/230

561

ZBCa

1992

265

16/171

436

ZCa

1993

245

13/165

410

 

1994

194

17/221

415

ZDSčRex,RhRex

1995

248

15/197

445

Týniště n/Orlicí

1996

258

17/252

510

HbRex 

1997

238

17/219

457

 

1998

251

21/288

539

ZBmadRex,ZBčerRex,Zč,JRex,DSmRex

1999

240

21/348

588

ZBčRex,ZMSčRex,

2000

259

25/381

640

ZPeRex

2001

228

21/350

578

ZTčRex,ZOrRex

2002

275

21/340

615

ZThavRex 

2003

321

23/363

684

ČSmRex,ZRysRex,ZhavRex,SaRysRex,ZDShavRex

2004

383

22/430

813

SsvRex,ZbčoRex,DShavRex,ZKuhRex

2005

354

21/289

643

 ZDSmRex,ZČiRex

2006

305

23/397

702

ZbmoRex

2007

292

24/328

620

ZTmRex,ČSželRex,ZMaRex,

2008

372

25/449

821

ZČiMRex,ZSžRex,SaOrRex,ZKumRex

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

​2018

2019

270

202

174

217

234

199

206

252

226

​163

173

31/354

33/321

33/317

32/303

31/289

30/255

31/340

32/349

34/368

​27/384

34/394

624

543

491

520

523

454

545

601

594

547

567

SimRex,ZRhRex,ZBmRex,ZstrčRex

ČčpRex,ZSlPaRex,ZRčRex

JRex,ZSiRex,ZHbRex

SpaRex,ZČpRe

 

 

Minirex černožlutý

 

OTTER Rex(vydří)

ZRexdu 

Rexdu

Tabulka je sestavena od roku 1969,kdy začaly pravidelné Speciální výstavy v Chocni a nyní pokračují v Týništi n/Orl.Vystavené novinky jsou uvedeny v další tabulce včetně jejich vystavovatelů.Ve výstavních Katalozích nejsou všechny novinky uvedeny.

Novinky vystavené na Spec. výstavách Rex klubu:

Rok

Novinky rexů a její vystavovatel

1969

Sm-Verner, Sdiv+Čibéž-Hrubeš P.

1970

ČSč-Hloušek M.

1977

ČShav-Hloušek, DShav-Jakubec Vl.

1979

J-Kratochvíl M.

1982

Čim-Hrubeš P.

1983

-Boňko,Hrubeš Vl., -Semirád, ČSčž-Šindelář

1984

Slov.žluto-hnědý-Beták

1985

Tm+Thav-Semirád

1986

Dsdiv-Stejskal Bl.

1990

Or-Supuka M.

1991

ZBCa-Polanecký

1992

ZCa-Holeček Jiří

1994

ZDSč-Maxa,Fencl, Rh-Semirád

1996

Hb-Jílek

1998

ZBmad+ZBčerv-Polanecký, -Smíšek, DSm-Hrubeš V.,J-Sedlák

1999

ZMSč-Maxa, ZBč-Polanecký

2000

ZPe (ZSs?)-Fencl

2001

ZOr-Holeček Jiří, ZTč-Maxa,Kozubík

2002

ZThav-Kozubík

2003

ČSm-Žinčík, ZRys+Zhav+Zm+ZDShav-Fencl, SaRys-Faltýnková

2004

Zbčo+ZKuh-Holeček Jiří, Ssv-Matyáš, DShav-Fencl

2005

DSm-Fencl, ZČi-Jílek

2006

Zbmo-Hovorka

2007

ZTm+ZMa-Smíšek, ZMSm-Maxa, ČSžel-Hrubeš P.

2008

SaOr-Chadraba,ZSž-Syruček,Zkum-Smíšek,ZČim-Hrubeš

2009

Si-Kubík, ZRh-Chadraba, Zstrč-Maxa,ZBm-Judasová

2010

ZSlPa-Supuka P.,ZRč+ZKuh-Smíšek, Ččp-Hrubeš

2011

ZHb-Dvořák Vl., ZSi-Jílek, J-Roskovec J.

2012

SpaRex - Krajčír P., ZČpRex -Hrubeš P. 

2015

2017

​2018

2019

Minirex čž -Stein G.

OtterRex (vydří) -Schlange Holger 

ZRexdu -​Kozubík M.

Rexdu - Krajčír Peter

 

Plemenná kniha a krevní linie:

Plemenná kniha byla v Rex klubu zřízena jako vyšší stupeň plemenářské práce, neboť bylo třeba podchytit nejkvalitnější plemeníky, kteří dávali při       vhodném spojení velmi kvalitní potomky. O toto se zasloužili př.Hrubešové   Vlastimil a jeho syn Pavel, kteří měli zkušenost s velkými zvířaty, kde se   PK používá spolu se zařazením zvířat do krevních linií.V roce 1966 roztřídil př.P.Hrubeš na 1000 Rodokmenů a Připouštěcích potvrzení, a dle toho se       dopracoval ke společným předkům jednotlivých odchovů. Byly zavedeny krevní   linie - králíci dle nich rozřazeni, a nyní bylo možno sledovat přenos vloh   na potomky. Každá linie se vyznačuje svým specifikem. První zápis do PK byl  proveden po výstavě v Bílovci. Byly určeny podmínky pro zápis do PK, které   se neustále přitvrzují s rostoucí kvalitou rexů.                            

Plemenná kniha se dělí na :

1.stupeň - PK -plemenná kniha pro samce

2.stupeň – EK -Elitní kniha pro samce

3.stupeň – SEK -Super elitní kniha pro samce

4.stupeň – EM -Elitní matka pro samice

První zápis do Plemenné knihy byl proveden po výstavě v Bílovci. Byli zapsáni tito samci:

LU / PU ocenění souroz./prům.ocen. Chovatel

4-2 / S172     91b.   (1.linie)   2 / 93,5b.   Krajíček V.

6-3 / S177     90b.               1 / 94,0b.    Kňour Cyril

1-4 / S195     90b.              2 / 91,0b.    Kňour Cyril

3-5 / S98     91b.              2 / 89,5b.   Drábek J.

6-0 / S286     90b.               2 / 93,5b.    Hlubůček M.

2-0-11/S168   90b.   (11.linie)  2 / 92,5b.   Vycpálek Jan

2-0-12/S168   92b.   (12.linie)  3 / 93,7b.   Pauch Karel

2-4 / S130     93b.   (12.linie)  3 / 93,7b.   Horák J.Rádlo

3-3 / S82     94b.   (12.linie)  1 / 94,0b.    Ondra Ant.

4-2 / S93     94b.   (12 linie)  2 / 92,5b.   Remeš Jos.

2-4 / S226     92b.              2 / 92,5b.   Jelínek Boh.

4-4 / S276     89b.               3 / 92,5b.    Houdek Jos.

6-4 / S228     93b.   (21.linie)  3 / 92,7b.   Hnátek St.

2-2 / S22     93b.              2 / 93,0b.   Horák Jos.Rádlo

7-3 / S245     92b.   (22.linie)  3 / 92,7b.   Hrubeš Vl.

 

Zakladatelé původních linií: Kastorexi:

1.linie 6-7/131-29 Kňour Cyril

2.linie 3-3/S170 Kňour Cyril

3.linie 6-6/154-66 Hercog Ant.

4.linie 6-0/S282 Hlubůček Mir.

5.linie 6-0/S282 Hlubůček Mir.

6.linie 2-9/2-3 Krejsa J.

11.linie 2-0-11/S168 Neubauer NDR -import

12.linie 2-0-12/S168 Neubauer NDR -import

13.linie 2-2-9/A77 Rakousko -import

14.linie 2-3-2/S257 NDR – import

21.linie 4-3/S134 Hnátek St.

22.linie 2-2/S22 Remeš Jos.

23.linie 2-9/S80 Křivský Jan

24.linie 3-1/70-9 Pech

25.linie 2-1/19-19 Zadák

Rex modrý:                             Rex činčilový:

1.linie 1-0/148-1 Zachar              1.linie 3-0/S1 Hrubeš P.

2.linie 6-0/112-1 Machač              2.linie 5-7/11-5 Veselka

3.linie 6-8/113-20 Kadlec             3.linie 5-7/72-2 Fengl

4.linie 4-2/84-2 Jirků                4.linie 5-0 DN import Dánsko

11.linie 3-4-23/EE65 Rakousko import

Rex havana:                            Rex černý:

11.linie 1-0-4/T101 imp.NDR           1.linie 4-1/S1 Žák Jan

12.linie 5-4-1/S367 imp.NDR           2.linie 6-1/59-14 Havla

3.linie 4-3/64-38 Kroupa              3.linie 1-4/53-10 Klimeš


 

Rex stříb.žlutý:                               Rex bílý modrooký:

1.linie 6-1/P2 po Sž Hrubeš                   11.linie 4-3-1/JP43 imp.NDR

2.linie 3-2/P3 po Ca Hrubeš

3.linie 8-1/P8 z F2 Hrubeš

5.linie 1-5/P3 kříž.Sž Hrubeš

Přidělování čísla linie se dělo a děje dodnes teprve až eventuální zakladatel nové linie předvede své potomky, a sám zakladatel splní podmínky zápisu do PK. Do té doby se registrují odchovy jako bez linie,čili pořadovým číslem. Některé původní linie již zanikly, a na jejich místo nastoupili noví zakladatelé.


 

Chovatelské soutěže:                                                   

V Rex klubu soutěží členové při Speciální výstavě v různých Memoriálech, které jsou vyhlášeny na počest významných členů Rex klubu. Soutěžení má podpořit plemenářskou práci, neboť každý člen, který vystavuje na Speciální výstavě se snaží předvést to nejkvalitnější ze svého chovu. Podmínkou pro všechny soutěže je, že se vystavují mladé,ale dospělé (bodovatelné) odchovy.

Mistr Klubu:

Mohou soutěžit pouze členové Rex klubu.

U Ca původní Memoriál př.Králíka. Soutěžilo se s 5ti zvířaty,z toho musela být jedna 3členná kolekce.Od roku 1981 se soutěžilo se 6ti kusy.Od roku 1996 je podmínkou Mistrovské kolekce vystavení dvou 3členných kolekcí sourozenců ze dvou linií a obého pohlaví.Prvním vítězem byl př.Remeš Jos..Byl zakoupen Putovní pohár,kterého se stal v roce 1967 prvním držitelem př.Krajíček Václav na Ca oceněné 469 bodů a ČC.

U barevných rexů je podmínkou Mistrovské kolekce vystavení 2+2 sourozence ze dvou linií a obého pohlaví jednoho plemene a barvy.Prvním vítězem byl př.Drahotušský Jan a jeho BmoRexi oceň. 468 b.Od roku 1998 byli barevní rexi rozděleni do skupin pro objektivnější posouzení.Od roku 2009 je udělován "Putovní pohár" pro nejlepšího Mistra v barev.rexe,který jako první získal př. Milan Caithaml na ČiRexe. 

A- agutti: SsRex, ČiRex, ČimRex, OrRex …a další střed. plemena agutti......

B- celobarevní: BčoRex,BmoRex,MRex,ČRex,HaRex.a další střed.jednobar.plemena

C- s kresbou: DSRex,ČSRex,HbRex,Rhrex.a zbývající rexi s kresbou stř.plemen

D- malá plemena: RysRex,SžRex,TčRex,a zbývající malá plemena rexů.......

E- zakrslíci: ZbmoRex,ZbčoRex,Zca,ZSsRex,ZDSRex,ZMRex,ZTčRex,Zrexdu a další


 

Vítěz výstavy 1.0 a 0.1 :

Jedná se o nejlepšího samečka a samičku Ca, a taktéž barevných rexů v každé skupině. Jediná soutěž, kde vítězem může být i králík nečlena Rex klubu.

Memoriál př.Remeše:“RM“:

Vítězná kolekce S3 v nejvyšším stupni Plemenné knihy u Ca.

Memoriál př.Drahotušského:“DM“:

Vítězná kolekce S4 nebo S2+2 u barevných rexů v nejvyšším stupni Plemenné knihy.

Memoriál př.Křivského:“KM“:

Vítězná kolekce S3 odchovu od Elitní matky u Ca.

Memoriál př.Vl.Hrubeše – šampion plemeníků:“ŠP“:

Nejlepší odchov po samci předvedeno 2 a více kolekcí sourozenců.

Memoriál př.Vl.Hrubeše – šampionka matek:“ŠM“:

Nejlepší odchov po samici předvedeno 6 a více potomků.

Memoriál př.Horáků:“HM“:

Nejlepší králík v jakosti srsti jak u Ca, tak i barevných rexů.

Memoriál př.Karla Paucha: uděluje se od r.2010 

 Nejlépe typizovaný králík Ca a barevný rex.

Memoriál Stanislava Maxy:   uděluje se od roku 2018

Nejlepší králík s kresbou

Memoriál Josefa Podolského:  uděluje se od roku 2015 -dar ZO Týniště n/Orl.

Na nejlepšího Ca v 5.a 6. pozici

Typizační soutěž:

Při typizaci je vyhodnoceno 10 nejlepších linií Ca. U barevných rexů je to nejlepší králík v každém plemenu.
 


 Cena pro Vítěze Speciálky talíř na Čestnou cenu   a Mistra klubu

  
 

Historická tabulka MISTRŮ REX KLUBU                                    

Vít.

Chovatel

Pl.rexů

Vítězné roky

19x

Caithaml Milan

Či

94,97,98,99,00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,13,15

2016,17,19

12x

Koukal Josef

Ca

69,72,77,78,79,82.93,95,96,06,07,08

12x

Drlík Antonín

Ca+Ss

76,80,81,86,82,91,95,99,02,2010,14,15

10x

Přikryl Petr

89,92,93,96,02,03,05,016,18,19

7x

Hrabal Miloslav

Ca

71,74,75,84,85,88,89

13x

Vajner Karel

Bčo

02,04,05,06,07,09,2010,11,12,13,15,16,18

8x

Kozubík Milan

ZTč,Zbčo

03,04,05,06,08,13,16,17

8x

Kohoutek Jan

DSč

04,05,06,07,09,2010,12,13

4x

Nenička František

Ca+Bmo

86,87,97,02

3x

Hrubeš Vlastimil

72,86,87

4x

Jílek Josef

Či+Hb

79,80,01,12

3x

Supuka Miloš -SR

Ca,Ss

81,83,91

4x

Holeček Jiří

Dsč,ZCa

02,03,09,2011

3x

Harašta František

Ca

03,04,19

2x

Faltýnkvá Lenka ing.

Rys

04,08

2x

Hozlár Bohuslav

DSč

00,08

2x

Podolský Josef

Ca

98,01

5x

Přikryl Miroslav

Č

85,08,2014,17,19

2x

Toulec Bohuslav

M

75,78

3x

Machálek Petr

Rys

06,09,2010

1x

Fejfar Josef

Ca

1994

1x

Havlíček Ludvík

Rys

2007

1x

Horák Josef-Rádlo

Ca

1974

1x

Horák Jos.-Proruby

Ha

1977

1x

Hovorka Frant. ing

Bmo

2001

1x

Hrabal Pavel

Rys

2001

1x

Hrubeš Pavel

2000

1x

Janderová Božena

Bmo

1971

1x

Keller Zdeněk

Rys

1983

5x

Kraus Jaroslav ing

Ca

2000,11,13,16,18

1x

Baier Jiří

Ca

2005

1x

Maxa Stanislav

Ca

1994

1x

Stejskal Blahoslav

Rys

1974

1x

Supuka Peter - SK

Or

2000

1x

Šalamoun Zdeněk

Rys

1976

1x

Vrchlavská Jarosl.

Rys

1984

1x

6x

1x

1x

3x

2x

1x

2x

6x

​1x

1x

1x

Švamberg Jan

Pelikán Vladislav

Vycpálek František

Kuta Ladislav

Krajčír Peter   -SK

Šanda Jiří ing

Fišer Josef

Krejčí Pavel

Měsíček Radomír

​Opavský Josef

Gajdůšek Václav

Žák Martin

DSč

Rys

Č

Ca

ZDSč

Ca

Ss

Ss

DSč,ZDSč

​Ca

Zca

Ca

2011

2011,12,13.14,15,17

2003

2010

2010,14,18

2009,12

2012

2014,18

2014,15,16,17,18

​2017

2019

 


 

 

 

 

TOPlist