Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Rex klub ČR - klub chovatelů Ca a barev. rexů

49.Spec.výstava 2019

Vítejte na stránce rexklub.websnadno.cz v sekci 49.Spec.výstava 2019

 

 

                                             P O Z V Á N K A

na 49.Speciální výstavu Rex klubu ČR, která se koná ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí ve dnech: 11.-12.ledna 2019

Výstavní podmínky:

1.Výstava může být obeslána 3-člennými kolekcemi sourozenců u Ca, a 4-člennými kolekcemi u barev.rexů z jednoho vrhu a nebo dvou vrhů (2+2 u soutěž.kolekcí).

2.U soutěžních kolekcí uvádějte původ otce,matky a děda ze strany otce,a nově i otce matky, to u každé trojice Ca, a každé dvojice barev.rexů. Kolekce musí být obou pohlavní.

3.Soutěže o „Mistr klubu“ se účastní pouze členové Rex klubu,kteří mají v Katalogu uveden prodej požadovaných králíků (viz bod 5 a 6).O vítězného 1.0,či 0.1 mohou soutěžit i nečlenové,stejně jako o zbývající Čestné ceny.

4.Výstavu lze obeslat i jednotlivými zvířaty,která uvádějte v přihlášce až za soutěžní kolekce. Původ se nemusí uvádět. Mláďata a stará zvířata nepřihlašujte.

5.Požaduje se označit v přihlášce nejméně 1/3 prodejných zvířat u Ca, a.1/4 u barev.rexů(z celkového množství přihlášených). Stanovte pevnou cenu, k níž si připočítejte +50,-Kč,jako úhradu za prodej (bude Vám stržena).Totéž platí i u zakrslíků.

6.Prodejné zvíře musí být současně s přihláškou dokladováno Rodokmenem. Bez Rodokmenu nebudou zvířata označena v katalogu jako prodejná. Bude se k nim přistupovat jako k dodatečnému prodeji. Prodejná zvířata je možno předem rezervovat

pro členy klubu tím, že tužkou uvedete na Rodokmen jméno chovatele, pro kterého je rezervace. Rezervované zvíře musí být v pokladně zaplaceno nejpozději do soboty rána, kdy se otevírá pro veřejnost. Prvním návštěvníkem rezervace končí, a nezaplacené zvíře bude prodáno prvnímu zájemci. Bez Rodokmenu je králík neprodejný.

7.Dodatečný prodej je možno nahlásit od pátku do konce výstavy po předložení Rodokmenu.

8.Prodej zvířat pro členy klubu a pomocníky je možný již v pátek po skončení posuzování po souhlasu ředitele výstavy. Pro veřejnost je prodej až v sobotu od 8.oo hod.

9.Přihlášená zvířata dostanou po zařazení do katalogu přidělená čísla klecí, která umístěte na přepravku u jména vystavovatele.Na druhý lístek napište naváženou hmotnost zvířete, která se umístí na klec. Posuzovatelé provádí kontrolní vážení. Nepřijatá zvířata budou proškrtána – bez čísla.

10.Přihlášky na výstavu zasílejte tak, aby byla nejpozději do 1.12.2018 na adrese: př.Hrubeš Pavel, Bezručova 484, 28126 Týnec n/Labem. Termín uzávěrky nebude prodlužován a opožděná Přihláška bude v Dodatku bez nároku na jakoukoliv ČC.!!

11.Klecné činí: 50,-Kč /ks nečlenové klubu, 30,-Kč členové klubu

Katalog: 40,- Kč/ks každý vystavovatel musí odebrat

12.Veterinární podmínky:Veterinární potvrzení umístěte na přepravku prvního zvířete s nejnižším číslem klece na viditelném místě, či předejte při přejímce. Králíci musí být očkováni proti MXT a Moru nejméně 3 týdny před výstavou.Musí být potvrzen zdravotní stav ve Vašem chovu, a napsán termín posledního očkování a čísla šarží vakcin. Bez tohoto prohlášení nebudou králíci na výstavu připuštěni.Pozor, i rýma

je nemoc, jako ušní svrab,či cizopasníci v kůži,či trusu. Jsou to vady- NEKLASIFIKACE.

Program výstavy:              Čtvrtek 10.1.2019 příjem zvířat od 16,30 hod do 19,00 hod.

                                            Pátek 11.1.2019. příjem zvířat do 8,00 hod     od 8,00 hod posuzování, typizace,bez přístupu veřejnosti.

                                                                        Prodej členům a pomocníkům po ukončení posuzování

                                            Sobota 12.1.2019 od 7,00 hod výstava + prodej zvířat do 13.00 hod.

                                                                       V 10,30 hod schůze pro vyhodnocení výstavy

                                                                       Ve 13.00 hod ukončení výstavy

 

 

Pokyny pro vyplňování přihlášky:

X- přílohou na druhé straně pozvánky dostáváte pokyny, jak přihlášku vyplňovat. Pozor

na záměnu přihlášek Ca a barevných rexů. Přihlášku je možno kopírovat dle potřeby.

X- ve spodní části přihlášky zakroužkujte ochotu pomoci při výstavě. Potřebujeme zapisovatele, nosiče a garanty při výstavě

X- požadavky na nocleh písemně na přihlášce, Pokud si někdo zajistí nocleh sám, neobjednávejte znovu v přihlášce.

 

VZOR vyplnění přihlášky:

Přihláška pro Ca:

č.klece

Pohl.

Tetov LU

Tetov PU Typ

Prod.cena

Původ kolekce

 

1.0

C 3-8

S1659

400,-

oo.4-4/S1659 Nenička

 

0.1

 

S1661 T

 

o. 1.6/S1624 Nenička

 

0.1

 

S1663 T

 

M. 4-7/S67-20 Křápek

 

oM. 3-6/S1648 Nenička

 

Přihláška pro barev.rexe:plemeno: DSčRex

 

oo. 3-1/75-12 Dvořák J.

 

1.0

C5-8

S236

350,-

o. 3-7/S211 Dvořáková P.

 

0.1

 

S238 T

 

M 4-7/S37 Dvořáková P.

 

OM 3-6/S127 Dvořák J.

 

Oo 4-6-24/S7 Mey J. SRN

 

1.0

C4-8

S86 T

 

o. 3.7/S42 Dvořáková P

 

0.1

 

S88

350,-

M. 3.7/S245 Dořák Jos.

 

OM 3-6/S148 Dvořák J.

U barevných rexů nezapomeňte uvádět plemeno a barevný ráz. Na přihlášku uvádějte i více plemen -dle místa. Kolonku číslo klece nevyplňujte, slouží k přípravě katalogu.

Pro jednotlivce jsou zvláštní kolonky až za soutěžními kolekcemi.

 

Soutěž o „Mistr klubu“ -hodnotí se 1.body , 2.stáří, jinak zůstává beze změn a je pouze pro členy klubu. Členové ze Slovenska, kteří neodevzdali kopie Připouštěcích potvrzení dle VČS nesoutěží.

Kastorex: 2 soutěžní kolekce po 3 sourozencích ze 2 linií - zastoupeny obě pohlaví

Barevní: 2 soutěžní kolekce po 2 sourozencích ze 2 linií – zastoupeny obě pohlaví

 

Podmínky zápisu do Plemenných knih

Kastorex 3 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 93 body PK

3 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 93,7 b. EK otec PK

3 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 94,7 b. SEK otec EK

 

Barev.rexi 2 členná kolekce sourozenců min prům.ocenění 92 bodů PK

2 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 92,7 b. EK otec PK

4 členná kolekce sourozenců min.prům.ocenění 93,3 b. SEK otec EK

nebo 2 kolekce 2 členné ze 2 vrhů nebo 2 samic ocenění stejné SEK otec EK

Prosím neodkládejte odeslání přihlášek na poslední den uzávěrky.Pamatujte,že na poště se může Vaše přihláška zdržet 3 dny i více, a tudíž dojde po uzávěrce!!!!

Zvířata v přihláškách došlých po uzávěrce budou bez nároku na jakoukoliv ČC !!!!!!

Rovněž nebude brán zřetel na telefonické, či emailové přihlášky.

Svým podpisem na přihlášce ztvrzujete podmínky dle zákona č. 101/2000 Sb,. a nařízení EU 2016/679 (GDPR) – zákon o ochraně osobních údajů.

                                                                                                                                      Výstavní výbor

 

 


TOPlist