Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Rex klub ČR - klub chovatelů Ca a barev. rexů

Různé

Články o výstavách jsou i v:  současnost 

 

 

                                          Přelouč – 26-27.3.2016

                              56.Tradiční velikonoční výstava drobného zvířectva

Účast rexů na letošní výstavě v Přelouči byla trochu slabší. Z celkového počtu 448 skutečně vystavených králíků bylo jen 30 rexů. Potěšila účast 12 chovatelů rexů(z toho 4 z Rex klubu) a pestrost barevných rázů. Nelehkého posuzování rexů se ujal př.J.Šíp, který rexe ohodnotil bodovým průměrem 93,48 b.. Všechna zvířata byla při hodnocení posuzovatelem převážena, což mělo bohužel v mnohých případech negativní dopad na celkový výsledek. Osobně považuji tento trend za prospěšný a věřím, že bude hojně využíván, ještě dříve než dojde k jeho povinnému zavedení.

Nejlepší odchovy v expozici rexů tentokrát předvedl př.L.Fořt (Ca). Kvalitní jedimce předvedl i př.J. Kosek (BčoRex,DSčRex). Tato zvířata vynikala především v typu a s ohledem na nepříznivé počasí překvapivě i v srsti. Oba chovatelé získali za svá zvířata čestné ceny. Výstava v Přelouči se stala oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí, která prezentaci rexů napomáhá k jejich propagaci.

A ještě Katalog s oceněním:

Ca                  95,0/95,0/95,5ČC                                                Fořt Libor

                      nekl./90,0/nekl/90,0                                             Kmochová Jiřina MCH

                      95,0/93,0/90,0/nedod                                           Šplíchal Jindřich

BčoRex         93,5/95,5                                                              Kosek Jiří

ČiRex           94,0/93,0                                                              Chadraba Karel

                      93,5                                                                      Mátl Daniel MCH

                      nekl/94,0                                                              Zeman Jiří

ČimRex       92,5                                                                       Vlastník Jaroslav

MRex          94,5                                                                        Kosek Jiří

                    92,5                                                                        Vlach Oldřich MCH

DSčRex      96.0ČC                                                                   Kosek Jiří

                    93,0/94,0/94,5/92,5/94,0                                        Vlach Oldřich

ZRex gepardí      neklas (není uznán Vzorník)                         Fencl Josef

ZDSčžRex      94,0                                                                     Fencl Josef

ZDShavRex   92                                                                        Fencl Josef

                                                                                 Zapsal:Kosek J.

 

                               26.Zimní oblastní výstava Hostovlice

Na letošní výstavě 13.-14.2. v Hostovlicích bylo předvedeno 50ks rexů z celkového počtu 346 ks králíků.O toto krásné číslo se postaralo 6 vystavovatelů (2 z Rex klubu). Výstava byla zřejmě jednou z posledních akcí př.Boh.Hozlára, který se rozhodl ukončit činnost. Návštěvníkům se tak naskytla jedinečná možnost doplnit své chovy i o jeho starší chovné jedince. Dlouhá léta patřila zvířata př.Hozlára k nejlepším nejen v regionu, ale i na republikové úrovni. Navíc př.Hozlár poskytl ochotně chovný materiál každému zájemci, takže s potomky jeho chovu se budeme na výstavách setkávat ještě řadu let.Za připomenutí stojí hlavně jeho nelehká šlechtitelská práce u dalmatinských strakáčů, kteří dosahují své dnešní úrovně díky př.Hozlárovi. O vysoké kvalitě jeho kastorexů není třeba hovořit.                                                                                                  Posuzováním rexů na letošní výstavě byl pověřen př.K.Chadraba. I přes problémy s kvalitou srsti, získali rexi průměrně 93,84 bodů. Čestnou cenou byli oceněni králíci př.Hozlára (Ca,DSčRex) a také kolekce MRex ml.chovatele O.Vlacha. Doufáme, že ukončením činnosti př.Hozlára nedojde k poklesu chovu rexů v regionu a minimálně stejně početné a kvalitní odchovy budeme moci na této výstavě obdivovat i v dalších letech.

A ještě Katalog s oceněním:

Ca                 94,5/94,0                                                                                          Dvořák Martin

                      94,0/nekl./94,0/94,5/94,5/94,0/94,093,5/94,0                                  Hozlár Boh.

                      94,5/94,5/95,0(284,0ČC)/95,0/95,0/95,0                                         Hozlár Boh.

BčoRex         94,5/95,0/ND/94,0                                                                            Kosek J.

MRex            93,5                                                                                                   Kosek J.

                      94,5/94,0/93,5/93,0(375,0ČC)                                                         Vlach Old. MCH

DSčRex        95,0ČC/93,0/93,0/92,5/93,5/92,0/nekl/91,5                                     Hozlár Boh.

                     ND/93,5/93,0/95,0/92,5/93,5/93,5/95,0                                            Hozlár Boh.

                     ND/92,0/93,0/94,0/93,0/94,5                                                            Vlach Old.

                                                                                                                          Zapsal: Kosek J.

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se objevuje asi nová králíčí nemoc, připravil př. MVDr Míla Martinec povídání o tomto nebezpečí. Na školení posuzovatelů o této nemoci informoval a připravil poučné sdělení, které máte možnost číst i Vy, a dle toho se zařídit.

                                           Zdraví našich králíků – nová hrozba??!!!

Více než dvacet let je trvalou hrozbou v našich chovech králíků tzv. mor králíků - odborně virové hemoragické onemocnění, rabbit hemoragic diseases - RHD. Vzhledem k účinné vakcinaci nepředstavuje toto onemocnění v dobře vedených chovech králíků výraznější problém. Přesto je nutné počítat, že u nevakcinovaných králíků je jistota výrazných ztrát za dnes již všeobecně známých příznaků:

 • téměř 100% úhyny nevakcinovaných králíků ve věku nad 2 měsíce,

 • náhlý úhyn bez viditelných předcházejících příznaků, někdy u uhynulých králíků stopa krvavé pěny v nose,

 • krvavý zánět plic, odumření (nekróza) jaterních buněk, krváceniny v dalších vnitřních orgánech,

 • rezistence králíčat zpravidla nejméně do 6 týdnů věku.

 

Nově je však v západní Evropě (nejprve ve Francii 2010) zjišťována nová forma tohoto onemocnění i u vakcinovaných králíků. Zde byl identifikován původce jako pozměněný, mutovaný virus (calicivirus, lagovirus) RHDV2.

Zaznamenán byl postupně i v dalších zemích za těchto hlavních příznaků:

 • hromadné náhlé úhyny mláďat i pod 30 dní věku,

 • u dospělých králíků nižší ztráty – průměrně asi 20%, i u očkovaných králíků, u nichž se zřejmě nevyvinula dostatečná imunita,

 • delší průběh onemocnění se zřetelnějšími klinickými příznaky postižení plic, jater, ledvin, tzn. nechutenství, ztížené dýchání,

 • po urgentní vakcinaci běžnou vakcínou byli králici chráněni, pouze nástup imunity byl pozvolnější asi o týden (cca do 15 dnů).

 

V sousedních zemích, kde již bylo toto onemocnění oficiálně zaznamenáno, se již pracuje na vývoji nových vakcín (ve Francii je již registrována).

Situace v ČR

Výskyt u nás dosud nebyl popsán a ani od chovatelů nejsou podstatné informace nebo zkušenosti s touto novou formou onemocnění moru králíků.

K získání přehledu o výskytu potřebujeme aktuální informace z postižených chovů. Pak může být odebrán vzorek biologického materiálu z postižených králíků - zejména z mláďat (kolem měsíce věku), potvrzena diagnóza, identifikován typ viru a zahájena práce na vývoji nové vakcíny (optimálně bivalentní proti oběma typům viru RHDV a RHDV2). V případě rozsáhlejších problémů v populaci králíků by mohla být vyrobena i autovakcína k urgentní ochraně chovů, která by mohla být k dispozici během několika týdnů.

Nejpodstatnější budou aktuální informace – proto prosím o sdělení podezření a prvotní konzultaci na e-mail (mimartinec@seznam.cz) nebo mobilní telefon 603 538481.

 

DOPORUČENÍ - CO PRÁVĚ TEĎ???

 • u všech chovných králíků zajistit solidní, co nejlepší imunitu (nevytvoří se u králíků postižených jiným chronickým onemocněním např. rýmou, pasterelózou, kokcidiózou),

 • revakcinovat mláďata - v 1. roce života 2x očkovat, v případě bezprostředního ohrožení očkovat králíčata co nejdříve v souladu s doporučením výrobce vakcíny (nejčastěji od 6 týdnů věku),

 • samice před chovnou sezonou raději opakovaně revakcinovat – králíčata pak mají mateřské protilátky a jsou odolnější i proti novému typu viru,

 • výstavní a chovní králíci na podzimních výstavách by měli mít očkování úplně všichni raději dvakrát během předcházejících šesti měsíců,

 • omezit kontakty králíků mimo chov v období reprodukce a odchovu králíčat, přenos viru moru je nejčastěji prostřednictvím prachu – zajistit opatření proti prašnosti v chovu a okolí.

I přes aktuální hrozbu můžeme doufat, že tento nový virus, při dodržení zmíněných doporučení, naše chovy podstatně nepostihne. Jistě to přinese zvýšené náklady na vakcinaci, pro chovy výstavních králíků to je však nezbytností, která se musí vyplatit.

                                                                                                           MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D.

 

 

 

  

             X.Moravsko Slezská výstava Přerov

Výstava se konala ve dnech 29.-30.11. na výstavišti Přerov.                   K posouzení jsem měl mimo jiné hlavně rexe,a to 26ks Ca, 4ks BčoRex a 1ks OrRex. Dle výst.podmínek pro kolekce se jednalo o kolekce S4,S3,S2+2.Jinak nebyla uznána žádné kolekce.

Hmotnost: 2ks Ca nízká hmotnost-ztráta bodů, 1ks Ca vysoká hmotnost-NEKLAS.Ostatní byli v pořádku.                                            Tvar: z tvarových vad nejčastěji vystouplé hrboly kyč.kostí,asi 3x vystouplá páteř(prodělaná kokcidioza).Dále volná kůže až lalok, náběh na prošlap HK, nějaký drát.konec pírka. Naopak byli králíci VD v zádích, s pevnou kůží a celkovým VD tvarem.                                                        Typ: z typových vad nejčastěji měkčí konce uší, volnější ucho s náb. na rozklesání,slabší HK,užší hrud.partie.Naopak byli králíci typově i VD. Dal jsem 1x 19,5b(BčoRex).                                                     Srst: několikrát méně pružná, nebo řidší, nehot.zádě. Naopak byly i pochvaly za VD hustotu a pružnost.Dal jsem 1x 14,5b.(Ca).                         Barva: Ca-několikrát šedý pesík,šeď na zádi. méně stenoměrný.závoj, krycí barva většinou VD, zatažená k břichu.1x Výluka-bílá skupina nos.        BčoRex- jemná žluť hlava nebo břicho.                           Mezibarva,podsada: podsada většinou odpovídala. Mezibarva rovněž většinou v pořádku.U Ca několikrát poznámka o méně výrazné, matné mezibarvě. Naopak bylo i několik pochval za VD podsadu či mezibarvu. Dal jsem 3x 9,5b.u BčoRex a 1x10b.u Ca.                                                                Péče a zdraví: 2x hůře ošetř.dráp, 2x hůře čitel.tetov.Asi 3x uzavřené otlaky PK, a 1x Výluka -OrRex-otevřené otlaky na pánev.končetinách.

Udělení ČC:                                                               kol.S4    904-907   BčoRex 381,5b. V kolekci byla 1x 96,0b.                    kol.S3    901-903   Ca     284.0b.                                          889 1.0Ca 95,5b.                                                        Výstava byla VD připravena v hale, králíci nastláno a ihned po posouzení krmeni a napájeni. Pomocníci byli žáci gymnázia, šikovní, měli zájem.

Výpis z Katalogu:

 

klec

pohl

LU

PU

body

chovatel

 

klec

pohl

LU

PU

body

chovatel

 

 

 

 

 

Kastorex

 

 

 

 

 

 

Kastorex

877

1.0

5-3

80-20

93,0

Bílá V. MCH

 

893

1.0

3-3

83-11

93,0

Trefílková I. MCH

878

1.0

5-3

80-21

95,0

 

 

894

0.1

3-3

83-12

94,0

 

879

0.1

5-3

80-22

95,0

 

 

895

0.1

3-3

83-13

93,5

280,5

880

0.1

5-3

80-23

Nek

 

 

897

1.0

3-3

S5415

94,0

Urban P.

881

1.0

2-3

S1301

Výl

Hrabal M.

 

898

0.1

3-3

S5416

93,5

 

882

1.0

2-3

S1303

95,0

 

 

899

0.1

3-3

S5418

94,5

 

883

0.1

2-3

S1305

95,5

 

 

900

0.1

3-3

S5417

94,5

376,5

884

1.0

2-1

S1640

93,5

 

 

901

1.0

2-3

70-1

94,5

Vychodil F. ing

885

1.0

5-2

S2001

94,5

Michálek K.

 

902

1.0

2-3

70-3

95,0

 

886

1.0

3-1

12-12

90,0

Orságová K.

 

903

0.1

2-3

70-5

94,5

284,0 ČC

887

0.1

4-2

85-12

MD

 

 

 

 

 

 

Bílý

červenooký Rex

888

1.0

3-3

85-17

90,0

 

 

904

1.0

3-3

83-3

95,0

Trefílková J. MCH

889

1.0

1-3

70-23

95,5

Táborský J. ČC

 

905

0.1

3-3

83-4

95,0

 

890

1.0

1-3

7024

95,0

 

 

906

1.0

3-3

83-2

95,5

 

891

0.1

1-3

70-20

94,5

 

 

907

0.1

3-3

83-5

96,0

381,5 ČC

892

1.0

1-3

70-22

94,0

 

 

 

 

 

 

 

Oranžový Rex

 

 

 

 

 

 

 

909

0.1

134

B608

Výl.

Švarc J.ing

                                                                                      M.Kozubík 

            Celostátní výstava Slovenska NITRA 22.11.2013

Dostalo se mi té cti, že jsem byl pozván k posuzování Slovenské CV v Nitře. Vystava králíků byla v pavilonu „F“ hned vedle hlavní brány.Přihlášeno bylo cca 1586ks králíků.Králíci měli nastláno, a hned po posouzení byli napájeni a krmeni.                                                                       K posouzení jsem dostal 42ks Ca a 4ks Abčo. Všichni kolegové měli posoudit asi á50ks. Z ČR byl k posuzování pozván ještě Milan Kotyza a Jirka.Vacek. Celé posouzení bylo obdobné naší CV v Lysé n/Lab. A nyní již něco o vystavených Ca.

Hmotnost: nebyl problém.                                                  Tvar: z tvarových vad vol.kůže až lalůčky,vyst.hrboly kyčel. kostí ,2x drát.konec pírka,2x náběh prošlap HK. 1xVýluka -rozštěp pyje. 1x Výluka - scházelo pravé varle a šourek. Jinak byla zvířata VD v zádích a celkově v tvaru.                                                                     Typ:(oceňuje se 15body)-několik králíků mělo volnější ucho s náběhem na rozklasání, několikrát měkčí konce uší. 2x užší hrud.partie. Naopak bylo hodně králíků typově VD až výborných.                                           Srst:(oceňuje se 20body)-několikrát řidší, méně pružná.Hodně králíků chváleno za hustotu a pružnost.                                                    Barva: několikrát nehot.boky,zádě,oj.bílý chlup, šeď v zadní partii,několik náběhů na pásky HK. Naopak bylo hodně chváleno za VD závoj a zataženou kr.barvu, a rovněž několikrát za výborné krémové břicho,a tmavou barvu drápů.

Podsada,mezibarva: podsady vcelku odpovídaly,ale bylo i několik ochval za VD podsadu.1x byla světlejší u kůže. Mezibarva byla opět VD, snad 2x méně výrazná, matnější.                                                         Péče a zdraví: cca 3x uzavřené otlaky pánev.končetin. Jinak v pořádku.

Dal jsem návrh na ohodnocení, který byl schválen:                            Ca 2401-2404 383,0bodů Majster SR - př.Kocúrik M.                              Ca 2401 96,5b.-0.1Šampionka SR    - př.Kocúrik M.                              Ca 2402 96,0b.-1.0Šampion SR      - př.Kocúrik M.                              Ca 2393-2396 380,0b.-Cena předs.Rex klubu ČR  -př.Karaman I.

Pojednání o barevných rexech bude o něco stručnější. Jejich posouzení provedli př.Adam I.,Supuka P.,Supuka M.                                           SsRex-vystaveno 33ks,ocenění se pohybovalo v rozmezí 93,0-96,0bodů. MSR byl Cellary P. ocenění 380,5b. Šampion 1.0 byl oc.96,0b.-Pončík L., Šampionka 0.1 byla oc.95,5b.-Tomašov M..                                                Mrex-vystaveno 18ks,oc. Od 94,0b.do 96,5b. MSR byl Kolaja J.ocenění 383,0b. Šampion 1.0 byl oc.96,5b. A Šampionka 0.1 oc. 95,5b. Oba Kolaje J.       ČiRex-jen 5ks,oc.od 94,5b.do 95,5b. Byla udělena ČC na oc.381,0b. Kasalovi M. OrRex-4ks vystavil Janečka P.,oc.94,5-95,5b.                              Črex-6ks,oc.95,0-97,5b.MSR byl Drienovský M.oc.384,5b. Šampion 1.0 byl oc.97,5b.opět Drienovského M.                                             HaRex- vystaven 1ks oc.94,5b.                                           DSčRex-4ks vystavil Beták P.,oc.380,0b. a ČC.                            DSčžRex-11ks.Oc.od 93,5b.-95,5b. Bylo 1x Neklas.                         RysRex-8ks. Oc.od 94,5b.-96,0b. Bylo 2x Neklas.                           BčoRex-9ks. Oc.od 95,0b.-97,0b. Šampionka 0.1 oc.97,0b.Kriško J.           ZCa- 8ks.oc.92,5-95,0b. 2x Neklas.                                       ZSsRex-8ks.oc.93,0-95,5b. MSR byl Supuka P.oc.378,5b.tentýž chovatel měl i 1.0Šampiona oc.95,5b.                                                     ZOrRex-4ks.Oc.91,0-94,0b.                                              ZDsčRex-4ks. MSR Krajčír P. oc.379,5b, a 1.0Šampion oc.95,0b.opět Krajčír P    ZJRex-byly 2ks Neklasif.                                                 ZRčRex-4ks byly Neklasif.-bíle prokvetlé lemy uší.                           SpaRex-8ks. oc.od 92,5-95,0b. ČC obdržel Petrik J.

Kdo by měl zájem nahlédnout do Katalogu CV Nitra,co se týká rexů,tak je vystaven na stránkách Slovenského rex klubu na:  www.rexklub.sk

                                                                                         Kozubík Milan

 

           Celostátní výstava LYSÁ nad Labem 14.11.2013

Měl jsem tu čest posuzovat na CV v Lysé n/Labem. Posuzoval jsem 51ks Ca, 5ks SsRexů, 1ks SpaRex a 4ks ZSsRexe.

Co se týká hmotnosti, tak mimo 2ks Ca s nižší, bylo vše v pořádku.Z tvarových vad se nejčastěji vyskytovaly volné kůže až lalůčky, znatelné byly u některých i hrboly kyčelních kostí, asi 2x byl drátěný konec pírka, a byly i nějaké náběhy na prošlap hrudních končetin. Naopak byli králíci i VD v zádích s pevnou kůží,a celkově VD v tvaru.Z typových vad se objevovaly měkčí konce uší, volnější uši s náběhem na rozklesání,u zakrslíků mírně delší ucho. Byla i poznámka o užší hrudní partii a slabší hrudní končetině.Byla však i radost pohledět na typově VD králíky s VD tělem, hlavou a ušima, že jsem si dovolil dát i 11x 19,5 bodu.Srst pomalu začíná dozrávat. Několik zvířat bylo s poznámkou méně pružná, či řidší,nehotovou zádí. Byly ale i poznámky o husté a pružné srsti. Délka byla bez problémů. Podsada a mezibarva většinou odpovídaly požadavku.Snad jen 2x bylo světlejší břicho.Byly ale i pochvaly za sytou podsadu a svítící mezibarvu. V péči a zdraví nebylo nutno trestat. Jen asi u 4ks Ca byly uzavřené otlaky pánevních končetin a 1x slzící oko. Co se týká barvy, tak u Ca byly poznámky na ještě nehotové boky a zádě, vyskytovaly se šedé pesíky, případně šeď na zádi, nebo oj.bílé chlupy, ale také náběh na pásky hrud.končetin. Krycí barva byla většinou zatažena, závoje VD.Potěšitelné bylo u několika králíků krásné krémové břicho.Co se týká SsRexů, tak byla obdoba Ca, ale všichni měli náběhy na pásky hrud.končetin, což nebylo určitě hezké.                                                                        I když jsem tady vyjmenoval fůru různých vad, celkově nebyli králíci až tak špatní. Uvidíme, jak ještě dozrají do jejich doby, to je polovina ledna, kdy by měli být úplně vyzrálí a v plné kráse na Speciální výstavě rexů 18.1.2014 v Týništi n/Orl.

K ocenění byli navrženi:

Mistr ČR- Ca 2135-2138 382,0 bodů chovatel Kraus J.ing                  Šampion ČR a P21- 0.1Ca 2153 oc.96,5 bodu chovatel Kuta Lad.             Čestná cena 0.1Ca 2147 oc.96,0 bodů chovatel Kraus J.ing                    Dle možnosti a počtu ČC jsem ještě navrhoval k odměně ještě VD kolekce kastorexů, ale na ty se již nedostalo:                                       Ca 2147-2150 381,5b. chov.Kraus J.                                           Ca 2171-2174 380,5b. chov.Studničný A.(okresní registrace)                   Ca 2139-2142 380,5b. chov.Kraus J.

                                       text Milan Kozubík foto S.Maxa

 

  

                   Rexi ve Slavkově u Brna

Ve dnech 8.-9.11.2013 byla ve Slavkově u Brna II.Slavkovská výstava, kde bylo mimo jiné předvedeno i 56ks rexů jako Spec.expozice Rex klubu.Posouzení provedl př.MVDr Martinec M..

 pohl.   tet. PU     ocenění      vystavovatel

 

Ca

 

 

 

 

ČiRex

 

 

1.0

S1502

95,5

Drlík A.

 

1.0

80-1

92,5

Plachý Z.

1.0

S1501

95,5Š

 

 

1.0

80-2

92,5

 

0.1

S1503

95,0

286,0 Pohár

 

1.0

80-9

Nekl.

 

1.0

S2502

95,0

Drlík A.

 

 

ČRex

 

 

1.0

S2501

95,5

 

 

1.0

S210

94,5

Přikryl M.

0.1

S2503

93,0

283,5

 

1.0

S211

95,0

 

0.1

S804

95,0

Drlík A.

 

1.0

S101

94,5

 

0.1

S803

94,0

 

 

1.0

S102

95,0

379,0 Pohár

1.0

73-23

93,5

Kachlíková J.

 

 

TčRex

 

 

1.0

73-24

93,0

 

 

1.0

S801

94,0

Přikryl P.

1.0

73-25

Výl

 

 

0.1

S802

94,0

 

 

SsRex

 

 

 

0.1

S402

94,5

 

1.0

66-7

92,0

Krátký P.

 

0.1

S403

94,0

376,5

1.0

66-8

92,5

 

 

 

DSčRex

 

 

1.0

66-9

92,0

 

 

1.0

S1714

92,0

Kohoutek J.

1.0

66-10

94,0

370,5

 

0.1

S1205

94,5

 

1.0

S402

95,0

Krejčí P.MCH

 

0.1

S1206

94,5

 

1.0

S401

95,0

 

 

0.1

S1715

94,0

375,O

0.1

S405

94,5

2845,5 ČC

 

1.0

S1603

94,0

Kohoutek J

 

MRex

 

 

 

1.0

S1604

94,5

 

1.0

S801

94,0

Bonczek O.

 

0.1

S1606

95,0

283,5ČC

1.0

S802

95,0

 

 

 

RysRex

 

 

1.0

S803

94,0

283,0 ČC

 

1.0

S1201

94,0

Škvařil V.

0.1

S809

91,0

Bonczek O.

 

1.0

S1203

94,5

 

0.1

S810

92,5

 

 

0.1

S22

94,5

 

0.1

S811

92,5

276,0

 

0.1

S23

94,0

377,0

1.0

S807

94,5

Bonczek O.

 

1.0

S25

91,0

Škvařil V.

1.0

S808

94,0

 

 

0.1

S701

93,0

 

0.1

S805

93,5

 

 

0.1

S703

93,0

 

0.1

S806

93,0

375,0

 

0.1

S28

95,5 Š

371,5

0.1

S812

92,0

Bonczek O.

 

 

 

 

 

Nejlepší samec byl 1.0Ca-95,5b Šampion A.Drlíka                        Nejlepší samička byla 0.1 RysRex-95,5b Šampionka Vl.Škvařila            Nejlepší kolekce rexů byli Ca-286,0b Pohár A.Drlíka                    Nejlepší barevní rexi byli ČRexi 379,0b Pohár M.Přikryla                Nejlepší MCH byli SsRexi 284,5b Krejčího Pavla MCH

Čestné ceny obdrželi:                                                      MRex 283,0b Bonczek O.                                                    DSčRex 283,,5b Kohoutek J.                                                                                                              M.Kozubík

 

 

       23.místní výstava CHLUMEC n/Cidl. 26.-27.10.2013

Další výstavou,kde bylo předvedeno přes 20ks rexů,byla překvapivě letošní posvícenská výstava v Chlumci n/Cidl. Celkem 55 chovatelů vystavilo 443 zvířat, z čehož bylo 195 králíků od 33 chovatelů.                            26 rexů předvedlo 6 chovatelů:

Koukalová J.A. MCH- 3ks DSčRex                                            Kosek J.- 2ks HaRex, 1ks MRex, 1ks BčoRex,1ks DSčRex                    Čapková N. MCH -1ks DSčRex                                                Kukla Vl. -1ks DSčRex                                                    Měsíček R. -8ks DSčRex, 4ks DSčžRex                                        Tomáš B. - 4ks DSčRex

Posuzování provedl Chadraba K., s průměrným hodnocením 93,36b.

Čestnou cenu získali:

Kosek J.-BčoRex 95,0b., a měsíček R.-DSčRex 378,0b.

Bodové hodnocení rexů:

 

body

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

Výl.

počet

1

4

3

3

3

8

0

2

1

1

Nejlépe hodnocení rexi:

 

DSčRex

0.1

3-3

S8

95,5b

Měsíček R.

DSčRex

1.0

3-3

S7

95,0b

Měsíček R.

BčoRex

0.1

1-3

56-6

95,0b

Kosek J.

                                                           Kosek Jiří

 

              Kastorexi v Komárově 2013.                          
„Mám v mafii kámoše, je to už řada let,
začínám chápat už ten jejich zvláštní svět.“

Omlouvám se, že to používám i zde, ale starého psa novým kouskům nenaučíš. No, vidíte to.                                                               Dnešní povídání nebude řečí čísel, spíše zamyšlením. Do Komárova jsem přijel už ve čtvrtek a přespal tu, abych nemusel ráno tak brzy vstávat. Už večer tu bylo pár přátel z různých koutů, tu atmosféru mám rád. Komárovští patrně když viděli mojí dochvilnost, přidali mi k posuzování ještě „obmanna“, což znamená trochu zodpovědnosti navíc. Bylo tu celkem na 450 králíků na 6 posuzovatelů – Dr Dopitová, Bezděk, dva Kratochvílové, Šíp a já. Kastorexů bylo pouze 45 ks, dostal jsem ještě DSRexyčž, Rysrexy, TčRexy a ČimRexy. Ostatní barevné rexy dělal Jindra Šíp a musím říci, že jsme se snad ve všech otázkách, které jsme probírali, náramně shodli. Zakrslé rexy nám pomohla Dana Caithamlová, která potom kvačila k počítači. Velikou radost jsem měl, že přijel nový adept Petr Přikryl, byl tam i s otcem . Pravda, lámali jsme ho pár let, konečně se dal na vojnu.                                                                     Tož, vezmu to odzadu – modří čirexi, je jich málo, chodíme kolem nich po špičkách. Tomu plemenu chybí již základ, váha. S tím pak tvar, typ, pokud mají trochu krycí barvu, o mezibarvě si mohou nechat zdát. Zde jsme si s Petrem vzpomněli na pana „řidicího“ Millera, který dokázal všude najít něco pěkného.
TčRexy zde pouze 4 ks samičky na námluvách, starší zvířata.                
Dvě kolekce RysRexů poměrně povedená zvířata, sice někde s tvarovými vadami, nečistou barvou hrudních končetin, ale pěknou povrchovou barvou a především mezibarvou a podsadou.
DSRexi černožlutí – poměrně slušná zvířata (černí byli lepší) tentokráte bez dlouhých uší, ale v každé kolekci (byly dvě) vada pírka. Ta kresba drobnější, ale poměrně dobře rozložená až na vyjímky.                                   
A jsme u zlatého, dnes spíše rezavého hřebíku – kastorexů. Bylo jich nejméně, co pamatuji 45 ks.                                                            5 kolekcí bylo klubových, ostatní okresní registrace. Nejlepší kolekce byla Jürgena Meye s 379.- b, i když jedna okresní byla jen o ,5 bodu pozadu, čili žádný zázrak Na kolekce 370,- nebo 373,- b. nejsme u Ca moc zvyklí. Ten problém je ale daleko horší než se zdá podle bodů. V celé té expozici nebylo jediné to typické silné zvíře s výraznou hlavou. Je jasné, že v září ještě není srst, je nehotová barva, ano, ale typ už býval..Spolupráci s Petrem Přikrylem jsem si pochvaloval, je to prostě Rexař.
Nevím, možná už tu signály tohoto stavu byly, ale přehlédli jsme je. Těch příčin bude asi více. Ten první problém bude generační, ta generace zakladatelů klubu už není tak aktivní. Dalším problémem bude menší odbyt kůží i králíků do faremních chovů, tím i menší tlak na dovoz nových zvířat. Zde v Komárově mají i rozdělení plemen, tak, aby si nepřekáželi, každý chová něco jiného. Nerad bych bil na poplach, ale vzpomínám si na př. Karla Paucha, když chtěl, aby každý choval kastorexe a k tomu nějaké barevné plemeno. Tenkrát se zachraňovali barevní...                                                    
Ale něco povzbudivého, těch barevných rexů bylo 95 ks a zakrslých 30 ks, což je pěkné. Navíc to hodnocení barevných bylo vyšší než Ca, to také nebývalo.
A co bylo nejlepší, byla ta atmosféra, všichni se tu znají, jsou přátelé. Přijelo na 50 přátel z Německa a Rakouska, z Čech řada lidí z blízka i z daleka. Někteří sem jezdí pomáhat pravidelně.

                                          Standa Maxa www.skorochoros.cz   

 

24.oblastní výstava Hostovlice okr.K.Hora 16-17.2.2013

Tradiční výstava nabízí k prodeji a prohlídce uspokojivý počet králíků. Letos bylo předvedeno 368 králíků (296 prodejných) ve 30ti plemenech  od 62 vystavovatelů. Rexů bylo vystaveno 39 ks ,které vystavili      př. Hozlár B., Kosek J., Vitáček K. a Vlach Old..Rexe posoudil př.ing.Zadina J. s průměr.oceněním 92,36bodů.

Čest.ceny na rexe získali Hozlár Boh.-DSčRex -5-2/S706 - 94,0b., a Kosek Jiří -MRex 1-2/56-1 -94,0b.

Celkové ocenění rexů:

 

body

89,0b

90,0b

91,0b

91,5b

92,0b

92,5b

93,0b

93,5b

94,0b

Výl

nekl

počet

2

2

4

2

8

1

4

8

6

1

1

                                                    Kosek Jiří.

 Velikonoční výstava Přelouč 30-31.3.2013.

Celkem bylo 146 vystavovatelů, kteří předvedli 959 zvířat. 336 ks králíků vystavilo 82 chovatelů v 60ti plemenech či barvách. Rexe vystavili př.ing.Bareš J.,Kosek J., Kukla Vl., Kuklová A.-MCH,   Šplíchal J.,Vlach O. a Žinčík M..Bylo vystaveno 32ks (8xCa, 8xMRex, 6xDSčRex, 1xDSčžRex, 1xDShavRex, 3xZTčRex, 3xZTmRex, 1xČSčRex a 1xČSčžRex. K prodeji bylo nabídnuto 13 rexů. Rexe posoudil           př. Mgr. Víšek J., s průměr. hodnocením 93,87 bodů. Výstavu ovlivnilo studené počasí. Potěšila hezká paleta plemen rexů. Čestnou cenu na  rexe obdrželi př. Šplíchal J.(Ca 95,0b.) a na nejlepší kolekci výstavy Kosek J. (MRex 379,5b.).

Nejlépe hodnocení rexi:

 

Mrex

0.1

4-2

56-8

95,5b.

Kosek J.

Mrex

1.0

4-2

56-5

95,0b.

Kosek J.

Mrex

0.1

4-2

56-7

95,0b.

Kosek J.

Mrex

0.1

4-2

56-10

94,0b. 379,5b.

Kosek J.

Ca

1.0

5-0

S863

95,0b

Šplíchal J.

Ca

0.1

5-1

S4534

95,0b

Šplíchal J.

Ca

1.0

3-2

S5415

95,0bČC

Šplíchal J.

DSčRex

1.0

4-2

56-11

95,0b

Kosek J.

Celkové ocenění rexů.

 

body

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

Výluka

predikát

počet

2

5

6

2

1

6

1

1

8

                                                Kosek Jiří.

  

                   Kastorexi v Týništi 2013.                        

I když už je hezkou řádku let nechovám, pořád mi jejich vývoj leží na srdci   a nakonec jsem ještě v klubu jejich patronem.Také letos jsem měl tu čest posuzovat na speciálce kastorky, tu vlajkovou loď Rexklubu. Již nějaký rok posuzujeme systémem ABC spolu s Pavlem Hasprou a Jardou Víškem, pod taktovkou Milana Kozubíka. A docela mi připadá, že ten náš pohled na ně je dost podobný. Měl jsem tedy v ruce tu třetinu vystavených kusů, společně s adeptem Karlem Chadrabou, pokusím se podělit o dojem, který na nás kastorexi udělali. Možná to není tolik vidět, ale každý rok postoupíme o nějaký krůček. To srovnání   po letech je opravdu výrazné. Letošní rok byl podle mého názoru vyjímečný.  Ale po pořádku.
Váhově téměř bez problémů, snad 2 či 3 kusy mírně pod váhu. Tvar zůstává tou pověstnou bolístkou. Vystouplé kyčle sice nejsou už tak výrazné, ale jsou  tam. U samic poměrně dost volnější kůže na prsou i zádi a dost prošlapů.  Někde i vybočené či vbočené hr. končetiny. Ono to souvisí i s poměrně  jemnější kostrou a tenčími hr. končetinami v typu. Samci na tom byli poměrně lépe. V typu opět odlišný projev. Samci poměrně s pěkným typem (tělo, uši), hlavy sice výrazné, ale ne ti rambuláci typu Vš. Samice s tenčí končetinou, ale občas i užší hrudí. Ale našly se i samice se sice jemnější, ale dost výraznou hlavou. Tím překvapením byla srst. Zatímco pamětníci si určitě vzpomenou na doby horlení proti příliš krátké srsti za dob př. Karla Paucha, letos tam byla srst delší, hustá, pružná, bohužel ne vždy současně. Našla se i srst řidčí, méně pružná i zkadeřená v zátylku. V barvě zůstáváme konzervativní, věrni té poněkud tmavší barvě či závoji. Jistě, je ta barva čistčí, je na ní vidět méně chyb. Trochu to souvisí i s podsadou a mezibarvou, parádní disciplínou Ca. Tmavší zvířata mívají i tmavší podsadu a někdy tendenci k užší mezibarvě, i když barevné, ale ne svítivé. Ale celkově, ta pátá a šestá pozice nám i letos udělala radost, navíc i ta srst. V celkovém resumé rozpětí od 91,5 do 97 bodů (vítězná samice po přebodování) a pouze     3x
Nd, 0.                                                                 Letos se na stůl při rozeskakování dostala všechna výborná zvířata (klasifikace v). Bylo zajímavé, že samců tam bylo těch předepsaných 9ks, ale samic 12. To je také změna, samice měly sice parádní pozice 4,5,6, ale dost byly trestány za tvarové prohřešky. Také bylo vidět, jak už při první eliminaci šly do klecí ty s lalůčky. Ty jsou vidět i v tom nižším postoji.   Je třeba si uvědomit, že snáze se přehlédne menší prošlap než volná kůže. Vlastně je to rozeskakování přece jen více pohledová záležitost, zvláště na začátku, kdy leží vedle sebe 12 zvířat jako housky na krámě. Rozhodování mezi posledními třemi bylo hodně těžké, zvláště u samic. Nakonec vyhrála samice s parádní srstí a lepším tvarem, před samicí s krásnou svítivou mezibarvou, ale menším prošlapem. Ale sláva vítězům, čest poraženým. Myslím, že dostat se na rozeskakování je velký úspěch, vyhrát může jen jeden.
Nakonec snad ještě jedno doporučení pro chovatele. Při sestavování chovných párů si nevšímejte pouze toho, zda jde o vítěznou linii s 96 body, ale také jak se hodí z hlediska srsti, barvy podsady a mezibarvy k tomu druhému zvířeti. Z toho poskakování z jedné strany na druhou bychom se už mohli poučit. Přeji všem šťastnou ruku a pěkné odchovy.

                                                        Standa Maxa

 

              Evropská výstava LIPSKO 2012                          

Ve dnech 7.-9.12.2012 se uskutečnila v Lipsku 27.Evropská výstava drobného zvířectva. Vzhledem k tomu, že ne všichni měli možnost tuto výstavu osobně navštívit, chtěl bych v kostce poreferovat,a to opět jen o kategorii rexů. Všech králíků jako takových bylo vystaveno, včetně mladých chovatelů cca 25.800 ks. Mladí chovatelé byli ve stejném pavilonu č.5 jako dospělí, ale expozice byla odděleně. Jen pro zajímavost Katalog králíků byl za 11,-Eur, vstupné 8,-Eur. Posouzení králíků provedlo cca 168 posuzovatelů, z ČR posuzovali př. ing.J.Zadina,ing.J.Blokeš,D.Caithamlová, T.Červinka,P.Sirotek a S.Kulanda. Ani jeden z nich se nepodílel na posouzení rexů.

Rexi začínali na čísle klece 20719 a končili na čísle 22804. Mladí chovatelé pak začínali číslem 25597, a končili 25772.                                   A nyní již k jednotlivým plemenům,kde uvádím plemeno,počet vystavených zvířat,ocenění nejlepších a nejhorších,ostatní byli mezi tím. Dále je uveden vždy Mistr evropy,body a kolekce celkem.Začínám dospělými vystavovateli:

ČiRex:-vystaveno 64 ks, všechno zvířata cizí. Ocenění bylo 1x97b., 12x96,5b.,ale i 1x92b.,1xVýluka. Ostatní mezi tím. Celá kolekce byla lehce nadprůměrná.                                                                ME-Schulze Siegfrid oc.3x96,5b.,1x96,b. -385,5 b..                      ČimRex:-4ks vystavil P.Hrubeš, oc.94b, 2x93b.a 91,5b.Mladé plemeno.           M Rex:-vystaveno 59 ks,oc. 5X97b.,11x96,5b.,1x94b.,1xVýluka ostatní mezi.Celá kolekce nebyla špatná,ale někteří králíci by u nás neuspěli.                ME- Schick Wiedenman oc.97b.,2x96,5b.,96b. -386,0b.                     BčoRex:- vystaveno 164 ks, Oc.2x97,5b.,11x97b.,49x96,5b.,ale i 93b.,4xVýluka.Myslím,že na naší Speciálce míváme i lepší.                   ME- Bader Hanni oc. 2X97b.,2x96,5b.-387,0b.                             BmoRex:-vystaveny 4 ks.oc.96b.,95,5b.,2x95b.Slabší.kolekce.               ČSčž:- vystaveno 8 ks, Oc.95,5b.,2x95b.,94b.,4x93,5b..Kvalitu určuje ocenění.  DSčRex:-vystaveno 128 ks,oc. 1X97,5b., 5x97b.,20x96,5b.,1x91,5b.,ostaní mezi tím. Byli králíci výborní, ale i slabí. Vystavil J.Kohoutek oc.96,5b.EG9,2x95b.,94b.-380,5b.                                            ME- Schneider Wiegand oc.97,5b.,97b.,96,5b.,96b. -386,0b.              DSmRex:-vystaveno 36 ks,oc. 1x97b.,2x96,5b.,ale i 93b..                     ME- Mulitzer Gust oc.97b.,96b.,2x95,5b. -384b.                       DShavRex:-vystaveny 4 ks, oc.2x95,5b.,2x95b.                           DSčžRex:-vystaveno 147 ks,oc.5x97b.,28x96,5b.,ale i 91,5b.,a 3xVýluka.   Zbytek opět mezi. Bylo to obdobné,jako kdysi u nás byl tzv.bílý mor Nb,     tak tady bylo něco podobného. Kvalita byla nahoru i dolů.                   4ks vystavil i R.Měsíček,oc.96,5b.EG9, 2x95,5b.,95b.-382,5b.                ME- Beischau Corinna oc.2x97b.,2x96,5b. -387,0b.                          OrRex:(gelb-žlutý)-vystaveno 72 ks, oc. 1x97,5b., 2x97b.,12x96,5b.,1x94b., a ostatní mezi.Vcelku solidní jak barevně, tak typově, až na ty volné uši a u některých samců jemnější hlavy.                                             ME- Fichter Joachim, oc.97,5b.,96,6b.,2x96b. - 386,0b.                   SžRex: 4 ks vystavil P.Hrubeš, oc.2x93,5b.,93b.,92,5b.Obdoba jako u Čim,je málo chovatelů,méně známé plemeno.                                          Ca: vystaveno 353 ks, oc.1x98b.,3x97,5b.,14x97b.,70x96,5b.,ale i 92,5b.,      a 5x Výluka.Z našich členů vystavil 4ks J.Mey, a měl oc.96,5b. EG5,2x96b., 95b.-383,5b.                                                                ME- ZGM Petter ,oc.97,5b., 2x97b.,96,5b. -388,0b.                           ME- Schmitt Berd , oc.98b.,97b.,2x96,5b. - 388,0b.                         Byli zde králíci velmi kvalitní, ale i slabí.                                 Č Rex: vystaveno 123 ks, oc. 2x97,5b.,1x97b.,25x96,5b.,ale i 2x93b., a 2x Výluka.R.Měsíček měl přihlášenou kolekci-nedod.                                4 ks vystavil Gottschald Thomas, oc.96b.,3x95,5.- 382,0b.                 HaRex: vystaveno 29 ks, oc. 1x97b.,8x96b.,3x94b.,a pak mezi.                 ME – Jüngel Hans Werner, oc. 3x96b.,95,5b. - 383,5b.                      SsRex (opál) a modrošedý rex, vystaveno 42 ks, oc.1x97b.,11x96,5b.,7x96b.,..1x93b. Ze Slovenska vystavili Supukovci,oc.96,5b.,96b.,95,5b.,95b- 383,0b. Nám známá Gottschald Steffi měla 2 kolekce oc. 96,5b.,96b.,2x95b.- 382,5b. a 96b.,95,5b.,95b.,94,5b – 381,0b.  ME- ZGM Kelter/Tabelion oc.3x96,5b.,96b. - 385,5b.                       RhRex: vystaveno 26 ks, oc. 1x97b.,5x96b.,ale i 91b.Celá kolekce nepůsobila nijak vyrovnaně. Někteří králíci byli v kresbě tmaví, někteří zase příliš světlí.U nás bývá vidět i kvalitnější kresba.                               ME- Karschewski Klaus,oc.2x96b.,2x95b.- 382,0b.                           MaRex: vystaveno 44 ks, oc. 1x97b.,6x96,5b., 2x92b.,1xVýluka                 ME – Donepp Gerhard , oc. 2x96,5b.,2x96b. -385,0b.                       RysRex: vystaveno 60 ks, oc. 3x97b.,7x96,5b.,ale i 93b.,2xVýl.          Vystavil i Vl.Pelikán, oc.96,5b.EG5, 95,5b.,2x94,5b. - 381,0b.,o 1,5b pod ME. ME – Schug H.Peter, oc. 96,5b.,96b.,2x95,5b. - 382,5                      TčRex: vystaveno 8 ks, oc.1x96,5b.,2x95,5b.,...1x93,5b.                   TmRex: vystaveny 4 ks, oc.95,5b.,94,5b.,2x94b.                         ThavRex: vystaveny 4 ks, oc.96b.,95b.,94,5b.,94b. Samička s 96body byla velmi hezká,líbivá.                                                           KuhRex: vystaveno 60 ks, oc.1x97b.,10x96,5b.,ale i 93,5b.,1xVýl. Mezi vystavenými bylo snad 5 králíků velmi solidních,ale byli i slabé hlavy,delší měkčí uši,úzká těla.                                                         ME – Pagel Oliver, oc.97b.,3x96b. - 385,0b.                             KumRex: vystaveno 52 ks, oc. 1x97b.,16x96,5b.,..2x94b.,1xVýl.                Co do kvality platí stejně jako u havanovitých.                              ME – Bauthiere Ludovic, oc.2x96,5b.,2x96b. - 385,0B.                     RčRex: vystaveno 20 ks, oc. 7x97b.,3x96b.,...3x94b.                          ME – Sippel Toni, oc.3x96,5b.,1x95b. - 384,5b.                          SlpaRex: 2 ks vystavili Supukovci, oc. 96b., a 94b.                       HbRex: vystaveny 4 ks, oc.95,5b.,95b.,94,5b.,94b.                             J Rex: vystaveno 53 ks, oc.3x96,5b.,5x96b.,...4x93b. Mezi vystavenými jsem neviděl žádného bezchybného králíka. Každý měl nějakou chybu v kresbě.Jen málo králíků mělo hezkou,.sytou krycí barvu (do oranžova).                        ME – ZGM Fuchs, oc.1x96,5b.,1x96b.,1x94,5b.,1x94b.- 381,0b.                  Du Rex: vystaveno 32 ks,oc.7x96,5b.,3x96b.,....1x93,5b.Kresba i barva byla u některých velmi slušná,ale i slabší. Horší to bylo v typu,kdy hodně králíků mělo uši sice silné,lžičkovité, ale byl znát náběh na rozklesání.Myslím,že kdyby se toto plemeno chovalo u nás, bylo by to příjemné obohacení rexů.     ME – Junker Rudolf, oc.3x96,5b.,1x95b.- 384,5b.

Malí rexi:

m-M Rex: vystaveny 4 ks, oc.2x96,5b.,1x95,5b.,1xVýl.                         m-BčoRex: vystaveno 8 ks, oc. 2x95,5b.,1x95b.,2x94,5b.,2x94b.,1xVýluka       m-DSčRex: vystaveno 12 ks,oc.2x96,5b.,4x96b.,1x95,5b.,2x95b.,3x94,5b.,       ME – Baumgartner Walter, oc. 2X96,5b.,1x96b.,1x94b. - 383,0b.                m-Ca: vystaveny 4 ks, oc.2x96b.,1x94,5b.,1xVýl.                              m-Rex:vystaveno8ks,oc.1x96,5b.,1x96b.,2x95,5b.,1x94,5b.,1x94b.,1x93,5b.,1x93b. ME – Kraus Dietmar,oc.96,5b.,96b.,95,5b.,94b. - 388,0b.                      m-RčRex: vystaveno 8 ks, oc. 2X96b.,1x95,5b.,1x94,5b.,2x94b.,2x93,5b.        m-Rex s plášť.strakatostí:(mantelgescheckt),4 ks vystavila rod.Šípových,oc.94,5b.,94b.,2x93,5b.Kresba je tvořena základem oranžové barvy,v níž jsou rozesety černé skvrny

Někteří jedinci z těchto malých plemen na mne působili jako přerostení zakrslíci,někteří měli užší hrudní partia delší tělo,což nepůsobilo na pohled hezky,ale jistě by bylo zajímavé, kdyby se začali objevovat i na našich výstavách.

Zakrslí rexi:

ZČiRex: pouze 1 ks vystavila I.Laubová, oc.92b.                           ZmRex: vystaveno 5 ks, oc.96b.,95,5b.,2x94b.,92,5b.                     ZbčoRex: vystaveno 82 ks, oc.2x97b.,10x96,5b.,13x96b.,ale i 2x92b., a 1xVýluka. Laubová I. měla 2 ks-92,5b. a 1x Výl.     Rod.Šípova,oc.96b.,3x95,5b.,- 382,5b.                                       ME- Hanschen Hartmunt, oc.4x96,5b. -386,0b.                           ZDSčžRex: vystaveno 24 ks, a byli zde zamícháni i DSčRexi. Oc.1x96,5b., 2x95,5b.,9x95b.,....1x90,5b.,2xVýl.Zde bych uvedl,že kresba byla hodnocena benevolentněji jako u nás.                                                   ME – Andratsch Dr.Mamfred,oc.96,5b.,95.b,2x94,5b – 379,5b.              ZOrRex: (gelb rex): vystaveno37 ks, oc. 2X96b.,2x95,5b.,9x95b.,.....1x90,5b.,2xVýluka.                               ME – Schlemermeyer Walter, oc.96b.,95,5b.,2x95b.- 381,5b.                  ZCa: vystaveno 68 ks, oc. 5x96,5b.,13x96b....2x92b.,7xVýluka             Laubová I. - 1x93b.                                                          ME – Fuchs Norbert, oc.96,5b.,2x96b.,95,5b. - 384,0b.                    ZčRex: vystaveno 28 ks, oc.3x96,5b.,4x96b.,5x95,5b.,...1x93b.                ME – Himpel Karl-Heins, oc.2x96,5b.,95,5b.,95b. - 383,5b.               ZhavRex: vystaveny 4 ks, oc.96,5b.,3x94b.                                ZmšRex: (ZSsRex): vystaveno 10 ks, oc. 1x96b.,3x95,5b.,..1x91b.              ME – Henni Christine, oc. 96b.,2x95,5b.,95b. - 382,0b.                   ZMaRex: vystaveno 13 ks, oc. 96,5b.,2x96b.,5x95b.,1x93,5b              ZRysRex: vystaveny 4 ks, oc. 96,5b.,2x96b.,95b.                          ZTčRex: vystaveno 32 ks, oc.3x96,5b.,4x96b.,11x95,5b.,..1x93b.,1xVýluka.     ME – Schmidt Wolfgang,oc.3x96,5b.,95b. - 384,5b.                       ZKuhRex: vystaven pouze 1 ks,oc.94,5b.                                  ZKumRex: vystaveny 4 ks, oc. 2x95,5b.,94b.,93,5b.                       ZRčRex: vystaveno 12 ks, oc.3x96,5b.,1x96b.,3x95,5b.....2x94b.               ME – Rübsam Matthias, oc. 2X96,5b.,96b.,95b. - 384,0b.                   ZJRex: vystaveny 4 ks, oc.2x95,5b.,95b.,94,5b.

Mladí chovatelé:

ČiRex: 4 ks vystavila A.Supuková SK,oc.96,5b.EG6,2x96b.,95,5b.                MRex: Vystaveno 20 ks.                                                      ME-Braunmiller Lisa, oc.2x96,5b.,2x96b. - 385,0b.                        BčoRex: vystaveno 32 ks.1x samec za 98b.,byl skutečně výborný.               ME – Austermann Malina, oc.98b,97b.,2x96,5b.- 388b.                      OrRex: vystaveny 4 ks,oc.3x96b.,95,5b.                                      Ca: vystaveno 56 ks,ocenění jako mezi dospěláky.Byli 3 Mistři evropy.          ME – Faulstich Paulin, oc.4x96,5b.- 386b.                                    ME – Wehrle Eric, oc.4x96,5b. - 386b.                                        ME - Schmidt Hannach, oc.4x96,5b. - 386b.                                     Č Rex: vystaveno 12 ks.                                                      ME – Kirsch Kerstin, oc.1x96,5b.,3x96b. - 386b.                          RysRex: vystaveno 8 ks.                                                      ME – Trübner Dominik, oc.1x96,5b.,3x96b. - 384,5b.                      KumRex: vystaveno 8 ks                                                       ME – Dunko Jonas, oc.97b.,96,5b.,2x96b. - 385,5b.                         RčRex: vystaveny 4 ks,oc.2x96,5b.,94,5b.,1xVýluka                       ZbčoRex: vystaveno 4 ks                                                      ME – Wauer Kevin, oc.2x96b.,95,5b.,94b. - 381,5b.                        DSmRex: vystaveny 4 ks                                                       ME – Měsíčková M.,oc.3x95,5b EG7,95b. - 381,5b. Martinko, blahopřejeme, výborně.                                                               ZDSčžRex: Talacko Štěpán vystavil 4 ks, oc.2x95b.EG8, 94,5b.,94b. - 378,5b. OrRex: vystaveny 4 ks, Blokešová P.,oc.95b.,94,5b,2x výl.                   ZCa: Vystaveno 12 ks                                                         ME – Klug Philipp, oc.3x96,5b.,95b. - 384,5b.

Prodejní ceny se pohybovaly dle plemen od 35 do 180 Eur. Nejběžnější cena byla kolem 50-70 Eur.Králíci byli vystaveni ve dvou řadách nad sebou, a v dolní řadě byly dost špatné světelné podmínky,takže na králíky nebylo dobře vidět. Navíc uličky mezi řadami klecí byly rovněž úzké. Kdo si chtěl prohlídnout spodní řadu, byl kolem jdoucími okopáván.Zhlédnutí takového množství králíků bylo nejen poučné,ale i zajímavé.                             Milan Kozubík

 

               IX.Moravskoslezská Přerov                            

Ve dnech 30.11-1.12. byla v Přerově výstava, kde bylo celkem přes 1250  králíků (cca jen o 800 míň než na CV v Lysé),dále drůbež,holubi,a morčata.     Z rexů bylo vystaveno 34ks Ca, 4ks SsRex, 6ks MRex, 1ks Čirex, 8ks DsčRex,  6ks RysRex, 2ks ZCa, 2ks ZČiRex, a 1ks ZbčoRex. Králíci byli tetováni   okresně 38ks a „S“ 26ks.                                                       U 2ks Ca a 1ks MRex byla nižší hmotnost, jinak byli králíci dobří.            Z tvarových vad se nejvíc vyskytovaly volné kůže až laloky,náběhy na prošlap, více či méně vystouplé hrboly kyčel.kostí.Těchto vad se vyvaroval Ca v kleci 1121(M.Hrabal),který byl tvarově téměř výborný a obdržel 19,5bodu. Z typových vad se vyskytovaly měkčí konce uší,volnější ucho s náběhem na rozklesání, některé hrudní končetiny byly slabší. Byl však i Ca,klec 1208, který obdržel 19,5b. Celkově byli ale králíci v typu slušní. V srsti je znát,že začíná dozrávat. Byli králíci,kteří měli ještě podrůsty,případně řidší srst,ale byla i VD hustota srsti. V barvě byli králíci VD,u některých jsem chválil krémové břicho, ale měli i zašedlé zádě, či nehotové boky, náběhy na pásky, nebo ojed.bílý chlup, ale také 2x Výluka pro bílou skupinu. Nejlepší, téměř hotoví byli Ca v klecích 1207-1210. U Mrexů byla slabá rez,až náběh na zahnědlý závoj. U SsRexů 1 králík mír.tmavší, ostatní VD, rovněž u rysů VD závoje. DSčRexi byli s VD velikostí skvrn, ale někteří slitou kresbu, a nepřerušené oční kroužky.Podsady a mezibarvy byly většinou v pořádku, ale také světlejší na břiše,nebo užší mezibarva. Nejlepší byla opět poslední kolekce Ca.         V péči a zdraví mnoho poznámek nebylo. Potíž byla ale s neostříhanými drápy. Za tuto vadu chovatele doplatila poslední kolekce Ca. Tato kolekce mohla mít o 2 body více, a byla by nejlepší kolekcí výstavy.

Na Čestné ceny byli navrženi:                                              klec  1208   (okres.)  1.0 Ca    95,5b.    Nejl.králík   chov. ?               1207-1210    (okres.)      Ca   379,5b.                  chov. ?           1121-1124    (13.linie)    Ca   379,5b.                  chov. Hrabal Mil.    1173-1176    (12+8 lin.) RysRex 378,0b.                  chov. ?

Neuvedl jsem chovatele, neboť nemám katalog a nedalo se sehnat jména.   Výstava byla velmi solidní,přehledná,králíci měli nastláno a bylo o ně  celkově postaráno.                                                                                                                    M.Kozubík

 

           Barevní rexi NV v Lysé n. L. 2012.                       

Byl jsem poctěn pozváním na posuzování na CV, dostal jsem k posouzení   barevné rexy. Celkem to mělo být 71 zvířat, jedna kolekce však nebyla   dodána. Z tohoto počtu bylo 8 ks klasifikováno Db, 1ks 0 (neklasifikován, chovu schopen) a 1x Nd (výluka). To je poměrně velké procento, je to však nutno přiřadit jednotlivým plemenům. I u rexů jsou plemena prošlechtěná,   nová a taková, kterým momentálně pšenka nekvete.
Takže k plemenům: Bčo Rexů byly dvě kolekce a nasadily laťku hodně vysoko. Nakonec ta druhá, vyrovnanější (381,5b) byla navržena na ČC. MRexů pouze      1 kolekce, také vyrovnaná (379,0), také ČC. ČiRexů byly 2 kolekce, navíc       2 ks Rexčim. To bylo asi největší zklamání, nedostatky ve tvaru, typu,   srsti, čistotě hrudních končetin (náznak pásků) a hlavně v mezibarvě. V podstatě to platí i pro ty modré, ale to je plemeno mladé, nové, i když v poslední době stagnuje. DS Rexi byli nejpočetnější skupinou 19 černých, 4 modří a 8 černožlutých. Černí se v podstatě drží, 3 kolekce v rozmezí půl bodu, nejlepší 378.0 (Mistr ČR), i když ne nejvyrovnanější, ale 2 velmi kvalitní zvířata. Modří se málo vidí, vyrovnaná kolekce o bod nižší. Černožlutí jsou těžší, tam opět drobnější kresba někdy mírně slitá.  Přítomného adepta zajímali rysrexi, to v okolí nemá. Tam jsme si hodně povídali o povrchové barvě, ale hlavně o podsadě a mezibarvě. Rysové ale   měli spíše klasické nedostatky ve tvaru, typu a srsti. Na závěr dva černopesíkatí rexi , importi s německým tetováním. Zvířata, která určitě   budou přínosem do šlechtění, zde však doplatila na jiné zařazení plemene ve vzorníku než v SRN. Sice právě pro takové případy byla u našeho vzorníku prodloužena váhová stupnice se sestupným bodováním, dají se tedy  klasifikovat, ale ztrácí ten bodík už ve váze. První, velice typické        (na stř. plemeno) zvíře, bylo navíc patrně nesprávně krmeno a inklinovalo     ke zkadeření srsti.
Minule jsem byl rád, že pomocníci při posuzování dostali najíst. Letos   bohužel ne. Jsem toho názoru, že kdo pracuje, má nárok na odměnu, zde   alespoň na jídlo. Pomáhali mi rexaři, kteří se přijeli především učit,      ale byl jsem za ně rád, umí se zvířaty zacházet a umí už zapisovat.
                                                     Stanislav Maxa

         Moravská Speciálka mladých rexů Slavkov                   8.11.2012 se konala ve Slavkově u Brna jako součást I.Slavkovské výstavy i Moravská speciálka mladých rexů. Vystaveno bylo 19 ks Ca,5 ks SsRex, 7 ks MRex, 8 ks Črex, 7 ks DSčRex, 10 ks KuhRex, 1 ks TčRex, 2 ks TmRex, 8 ks RysRex, 1 ks ZbčoRex a 1 ks ZDSčRex.                                   Hmotnost byla u všech bez problémů,i kdy u 1 kolekce mláďat Ca byla vyšší   tak na hraně. Z tvarových vad nejčastěji volné kůže až lalůčky,bylo znát i vystouplé kyč.kosti, náběh na prošlap.Ale bylo dost králíků chváleno i za    VD tvar. Nejlepší byl RysRex V.Škvařila.Z typových vad nejčastěji měkčí   konce uší a náběhy na rozklesání uší.Opět byli ale i králíci s pochvalami, jako SsRex P.Krejčího a Mrex O.Bonczeka. V srsti ještě nebyli králíci zcela hotoví.Závoje a krycí barva byli u Ca na slušné úrovni,občas náběh pásků a  šeď na zádi.SsRexi a Rysrexi slušné závoje,ale nehotové boky,záď a prsa. U jednoho Rysa Výluka pro bílou skupinu.Táž Výluka platila u jednoho KuhRexe. Jednobarevní králíci ukazovali VD hřbety,ale ještě nehotové, byl i ojed.bílý chlup,případně mír.rez,která byla u první kolekce silnější.U Tč+m slušné tříslo a kresba, jen dotáhnout oč.kroužky. DSčRexi VD kresby,s drobnějšími chybkami. Podsady a mezibarvy většinou odpovídaly. Jen asi u 2 Ca byla mezibar.nevýrazná,u KuhRexů trochu světlejší podsada.

Nejl.1:0      488         RysRex    95,5b.     Škvařil V.      Pohár      Nejl.0.1      424         Ca        95,0b.     Drlík A.        Pohár          Nejl.kol.     482-485     RysRex   378,0b.     Machálek P.     Pohár

Čestné ceny:  422-424     Ca       283,5b.     Drlík A. 

              441-444     SsRex    377,0b.     Krejčí P. MCH

              449-452     MRex     375,5b.     Škvařil M.

              457-460     Črex     376,0b.     Přikryl M.

              465-467     DSčRex   282,5b.     Kohoutek J.

              479     1.0 TčRex     95,0b.     Přikryl P.

Celkově se 68 ks rexů ukázalo v té lepší stránce,a na Speciálce v lednu      by mohli být VD.                                           M.Kozubík

  

                  Speciálka mladých rexů KOMÁROV 2012

Ve dnech 28-29.9.2012 byla v Komárově již 12.Česká speciální výstava mladých rexů, která byla součástí 33.Podbrdské výstavy.Celkem bylo vystaveno 478ks králíků,258 ks drůbeže,228ks holubů.Z rexů bylo 42ks Ca,8ks Ssrexů,8ks Bčorexů,4ks Mrex, 2ks Čirex,8ks Črex, 35ks DSčrex,15ks DSčžrex, 12ks Rysrex,4ks ZCa, 4ks ZČirexi, 10ks ZDSčrexů, 2ks ZDSmrex a 2ks ZTčrexů. Z novinek byli ZASčRex a ZStrmRex.

S hmotností nebylo problémů. Z tvarových vad to byly nešťastné vystouplé hrboly kyčelních kostí, volné kůže až lalůčky,bylo i několik problémů s kvalitou pírka, a nášlapem hrudních končetin.V typu byla většina odpovídající svému věku, ale opět volnější ucho,měkčí konce uší,pozor i na délku uší,a nějaké užší hrudní partie.Byli však i králíci,kteří byli chváleni jak za tvar (zádě),tak i za typ.Zde je možno pochválit králíky K.Vajnera a J.Meye, ale i další.Všeobecně je možno říci,že na tak brzký termín bylo dost velmi slušných rexů, i když ne všichni byli zcela dolínalí, a tudíž něco tratili jak v srsti,tak i v barvě a kresbě.U Ca bylo několik králíků, hlavně okres.registrace se zašedlým pesíkem na bocích a zádi.Také ne vždy byl správný závoj,ale to je práce na delší dobu. Všeobecně byly nacházeny ojed.bílé,či jinabarevné chlupy, a dokonce i nešťastné bílé skupiny. U dalmatinců bylo dost slušných králíků, ale byly i slité kresby,náběhy na řetízky, či skvrny menší velikosti.Rovněž rozložení skvrn bylo u některých slabší v přední polovině těla.Kresba hlav a uší většinou VD. Podsady a mezibarvy byly většinou v pořádku. Opět u kreslených králíků je třeba odstranit z kresebných znaků jinobarevné chlupy, což se hodnotí v 6.pozici.Ze zdravotního hladiska a péče je třeba upozornit na otlaky, které byly hlavně u Črexů. Vyskytlo se i tzv.třetí víčko, a to je Výluka.

Na závěr pak ještě rozdělení odměn:

1.0 Bčorex       96,0b. Šampion                          Vajner K.

    Bčorex      382,0b. nejlepší kol. barevných rexů     Vajner K.

    Ca          379,5b. nejlepší kol. Ca                 Kuta L.

    ZCa         371,0b. nejlepší kol.zakrslíků           Holeček Jiří

    Ca                  nejlepší mladý chovatel          Eška R.

1.0 Ca           96,0b. Čestná cena                      Mey Jürgen

    Ssrex       376,5b. Čestná cena                      Fišer J.

    Mrex        376,0b Čestná cena                   MCH Fišerová M.

    DSčrex      378,5b. Čestná cena                      Kohoutek J.

1.0 ZDSčRex      95,0b. Čestná cena                  MCH Měsíčková M.

                                                              SFM + MK

                                NVMK Hodonín 2012

Na NVMK v Hodoníně dne 6.9.2012 bylo vystaveno 105 ks rexů.Počty a plemena jsou uvedeny v tabulce, kde je současně i ocenění.

Hmotnost byla u všech vystavených králíků odpovídající,až na 2ks Ca (nižší).

A nyní k jednotlivým plemenům:                                              Ca-z tvarových vad vol.kůže až lalůček,vystouplé hrboly kyč.kostí. Byla i zvířata s VD zádí a vůbec tvarem.V typu většinou odpovídali věku.U některých byly měkčí konce uší,či náběh na rozklesání. Srst ještě ne zcela hotová, s podrůsty. Několik Ca bylo chváleno za hustotu. Krycí barva a závoj byly povětšinou VD, ale nebyly ještě hotovy boky a zádě. Opět jako u srsti musíme počkat na zimní měsíce. Neštěstím jsou ojedinělé bílé chlupy, případně náběhy na pásky hrud.končetin.1x byla Výluka za bílou skupinu na pravé lopatce. Podsady byly v dobrém odstínu. Totéž platí u mezibarvy.Mohl jsem tak dát 1x9,5b. a 1x10b. Nejlepší králíci v podsadě a mezibarvě byli v posledních dvou kolekcích. Mistrem ČR se stali králíci př.J.Opavského ze 7.linie v klecích 2756-2759 s 378,0 body.Druhá VD kolekce byla př.P.Urbana z 54 linie. BčoRex:-kolekce poměrně vyrovnaná ve všech pozicích.Ve tvaru i typu byla téměř VD. V barvě byl náznak žluti.Nejlepší byl samec v kleci 2765 př.M.Tecla,který obdržel 96,0 bodů a Šampion ČR. MRex:-tvarově VD zvířata, až na Výluku za křivé pírko.V typu VD. V srsti ještě nehotoví.Nadějný odstín krycí barvy,ale ještě nehotová v bocích a zádi,podsada VD.  ČiRex- namíchaná mláďata s dospělými.Ukázaly se vyst.hrboly kyč.kostí,měkčí konce uší, v srsti nedolínalí. Barva na hřbetě se ukazovala jako nadějná. Na hrud.končetinách náběh na pásky. V posadě a mezibarvě by odpovídali,až na 1ks,který měl užší mezibarvu. DSčRexi+DSčžRexi- opět v tvaru klasické nedostatky.Rovněž tak v typu. Srst ještě nehotová. Byly uděleny 3 Výluky Kresba byla drobnější,místy lehce splývala,náznaky řetízků. VD velikosti skvrn byly u první kolekce,ale bylo jich méně.V kresebných znacích se objevovaly jinobarevné chlupy.Čestné ceny obdržel př.L.Kesner 2x za černé a 1x za černožluté. KuhRex:-v tvaru klasické nedostatky,v typu delší,měkčí ucho. Srst byla nehotová.Kresebné znaky na hlavě byly nadějné,ale zbytek zatím neucelený.Podsada na hřbetě byla světlá,na což je třeba si dát pozor.Někteří měli obrácené tetování PU. ZbčoRex: -typická zvířata,krátké ucho,široká hlava, byli VD i tvarově. VD hustota srsti.V barvě jemná žluť na čele. Po právu kolekce s 380,0 body př.J.Šípa obdržela ČC a pohár na nejlepší kolekci rexů. ZDSč+mRex:-ve tvaru byly mírně vyst.kyč.hrboly.U jednoho samečka náběh na rozštěp pyje. U některých bylo delší ucho.V kresbě 3x méně dělený motýlek,2x hrubší(slitá) kresba.Jinak VD. Nejlepší byl 1.0 ZDSmRex M.Měsíčkové MCH, v kleci 2845,který obdržel 95,0 bodů a ČC.

 

Plem./body

96,0

95,5

95,0

94,5

94,0

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

Výl

Vyst.ks

Ca

 

 

3

2

4

5

7

 

2

 

1

24

BčoRex

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

MRex

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

1

4

ČiRex

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

4

DSčRex

 

 

 

 

3

14

6

2

1

 

1

27

DSčžRex

 

 

 

 

3

1

11

4

1

 

2

22

KuhRex

 

 

 

 

 

2

2

1

3

 

 

8

ZbčoRex

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

4

ZDSčRex

 

 

 

 

2

2

 

1

 

1

 

6

ZDSmRex

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

celkem

1

1

6

7

15

26

27

9

7

1

5

105

                                                                                     MK

 

            Poznatky z posuzování na CV 2011.
Na CV v Lysé n. L. jsem měl tu čest posuzovat letos již počtvrté rexy na specielních a národních výstavách. Střídavě jsem posuzoval kastorexy a barevné rexy, zde skupinu barevných rexů. Měl bych spíše říci skupinku, šlo totiž pouze o 7 plemen a barevných rázů. Nechci spekulovat o příčinách malého počtu, ale obecně vidím, že chovatelé vystavují prodejné králíky, aby zaplatili klecné a často slyším: „Nechci nic zpátky, zvířata jsou tam dlouho a přijdou o půl kila lehčí.“
Ale na veselejší notu. Ještě než jsem absolvoval pravidelný souboj o stůl a židli se ke mně hlásil adept a místní chovatel na zapisování. Záhy jsem zjistil, že oba mají rexy dost „ve voku“, a tak posuzování proběhlo víceméně formou diskuze. Musím říci, že pokud jsme se v názoru na posuzované zvíře lišili, většinou jsem upravoval hodnocení o půl bodíku nahoru. A také jsem vysvětloval, proč to dělám. S povděkem jsem kvitoval, že i pomocníci dostali poukázku na jídlo. Trochu tu obrátím pořekadlo: „Kdo nepracuje, ať nejí.“ na „Kdo pracuje, ať dostane najíst.“. Často mi přišlo trapné, když nic nedostali, oni přece také pracují.
Ale k posuzovaným králíkům. BčoRexů bylo 5ks a i při neúčasti K. Vajnara kvalitních. Tři vyrovnané kusy klubaře Baiera tentokráte o půl bodíku předčil samec kolegy M. Cahy (Šampion ČR). ČiRexů bylo 7, opět přesvědčila kolekce klubaře s Pchovem M. Caithamla se samcem 96b (Šampion ČR). OrRex byl pouze jeden, průměrný. Dalmatinští rexi byli ve třech barvách. V černých 4 kolekce + 2 jednotlivci, nejlepší kolekce R. Měsíčka (ČC 377,5 b). Jinak kvalitní kolekce J. Švamberga doplatila na tvarovou vadu prvního samce, ale dalmatin je rex a je na něm vše lépe vidět. Modrých dalmatinů byla pouze jedna kolekce, ale kvalitní. Je škoda, že za 377,- bodů nedosáhla na čestnou cenu. Černožlutých bylo 19, ale díky dalším 4 kusům v dodatku dosáhla nejlepší kolekce na titul MČR – 376,5 b. Vystavovatelem byl Radek Měsíček, stejně jako u vítězné kolekce černých. Je vidět, že jablka nepadají daleko od stromu, s kolegou Měsíčkem starším jsme válčili před lety. ČčpRexi byli tři, podle bodového hodnocení průměrní. Bohužel měli všichni pouze 9 bodů za hmotnost. Je to přesně opačný případ než když jsme si před časem stěžovali, že nám kuní rexi po importech přerůstají. Zde šlo o poměrně slušná zvířata ve tvaru i srsti a barvě, ale v typu trochu drobnější, kratší.
                                     Co říci na závěr? Ten menší počet zvířat mne nezarazil, spíše ta nevyrovnanost v kolekcích, šlo o minimální rozdíl 1 bodu, někdy více, což se mi zdá moc.
Tentokrát jsem měl trochu času i na fotografování. Zde musím poděkovat jak zapisovateli P. Trešlovi, tak dámě, která byla jeho společnicí. Strávili se mnou dobrovolně slušný přesčas při focení. Proč o tom mluvím? Asi proto, že většinou lidé, kteří procházejí kolem pouze konstatují: „A zase uhnul, že jó.“ Díky trpělivosti mých pomocníků vznikl soubor obrázků, který jsem pracovně nazval Dostaveníčko u sudu.To nereaguje na absolutní nepohostinost výstaviště po 14té hodině. Ten sud je totiž použit jako velký květináč v rohu haly v místě, kde jsme posuzovali a fotografovali, a tak je společným jmenovatelem (matematici prominou) všech obrázků. Zde jde nejen o zvířata, která jsem posuzoval, ale i kastorexy a zakrslé rexy (posuzoval kolega Studničný).

Dostaveníčko u sudu:(fotky v sekci fotogalerie)
1728. Ca -ing Kraus – každý, kdo měl co do činění s divokým barevným rázem musí ocenit vyrovnanou barvu, zataženou co nejníže na boky. Barva kastorexa zde představuje ten čerstvě vyloupnutý kaštan. Zvířeti lze snad vytknout méně otevřené uši, což může být dáno postojem.
1741. BčoRex.-M.Caha – zvíře vyniká v struktuře srsti a barvě, v typu vd hlava, možná by mohlo mít otevřenější uši a silnější hr. končetinu. Ten náznak prošlapu levé hr. konč. je dán postojem.
1744. ČiRex – M. Caithaml- prostě Pan králík, výrazná hlava, pevná struktura uší, silné tělo. Snad by mohly být silnější hrudní končetiny. Čičilová barva je poměrně čistá s nepatrným náznakem pásků na hr. konč..
              1761.RexDSč.-R.Měsíček – zde se podařilo zvíře dobře postavit. Sameček vyniká výrazným typem s pěknou strukturou uší. V kresbě velmi dobrá velikost skvrn, pokud někdo namítá, že je jich méně a jsou větší místa bez kresby, má pravdu, ale i genetika má paměť a dostat skvrny na přední partii je prostě kumšt.
1785.RexDSčž.- R.Měsíček – opět poměrně typické zvíře s dobrou strukturou uší, kresba je drobnější, pokrývá téměř celé tělo s tím, že je tu náznak řetízků v zátylku.
1796. ZRexbčo – J.Šíp – komentář přísluší kolegovi Studničnému.
1812. ZRexor. - K.Chadraba – totéž
                                                         1814. ZRexDSč – M. Měsíčková – totéž. (Málo kresby těla, kresba situovaná v místech klasických strakáčů, naznak řetízků v zátylku).

                                                  St.Maxa

 
 
 
 

           Moravská Spec. mladých rexů Slavkov u Brna

Ve dnech 11.-12.11.2011 se konala při Okresní výstavě ve Slavkově u Brna moravská Speciálka mladých rexů. Vystaveno bylo 22ks Ca, 7ks SsRex, 6ks Mrex, 8ks Črex, 6ks DSčRex, 4ks TmRex,8ks KuhRex, 2ks ZbčoRex a 1ks ZDSčRex..Na zvířatech bylo znát,že již se začínají dostávat do formy, na Speciálku v Týništi.

Hmotnost odpovídala Vzorníku,i když u některých byla na horní hranici (MRex). Z tvarových vad se nejvíce vyskytovaly volné kůže až lalůčky,víc,či méně  vystouplé hrboly kyčelních kostí, bylo vidět náběh na prošlap hrud.končetin,    a 1x drátěný konec pírka.Byla však i zvířata s velmi dobrými záděmi, pevnou kůží a celkově VD v tvaru. Z typových vad se nejvíce objevovaly měkčí konce uší,volnější ucho s náběhem na rozklesání.U zakrslíků pak mír.delší ucho.Zde byli typičtí nejvíce kastorexi,kde bylo možno dát na typ 2x 19,5bodu (8 a 54 linie).V srsti se začínají rexi zlepšovat,ještě to ale není to pravé. Několikrát byla srst řidší,méně pružná a bylo ještě vidět podrůsty. Je také pravda,že bylo hodně králíků se srstí hustou,za což byli pochváleni.Délka srsti byla v pořádku.Krycí barva a kresba- zde bych se vyjádřil dle plemen:

Ca-ještě schází dokončit zádě,boky a někde prsa.Bylo vidět zašedlý pesík,ojed.bílý chlup a 1x náběh na bílou skupinu.Tmavé závoje zmizely a bylo možno pochválit za VD závoj.Hrud.končetiny byly téměř bez pásků,až na vyjímky.Pěkná byla krém.břicha.

SsRex-většinou VD krycí barva a závoj,ale ještě třeba dozrát boky a zádě.Byl náznak pásků na hrud.končetinách.1x náběh na bíl.skupinu na lemu ucha.

MRex-VD odtín krycí barvy,mír.rez na břichu,ojed.bílý chlup, nehotové zádě.

TmRex-Vd kresba mimo oč.kroužků,čistá prsa bez zamodrání.

ČRex- VD lesk,oj.bílý chlup,mírná rez na břiše.

DSčRex + ZDSčRex -VD kresba,stejnoměrná velikost skvrn ,1x bohatší na zádi a 1x mír.slité.

KuhRex-VD kresba znaků,nehotové boky a zádě.

Podsada a mezibarva byla většinou bez větších chyb. Jen cca 2x byla světlejší u kůže. Několikrát byla podsada chválena za sytost.U Ca byla cca 2x světlejší na břiše.

Celkově byla kolekce rexů na velmi slušné úrovni.

Čestnou cenou byli odměněni:

1.0 Ca 2-1/S846 95,5bodu pohár P14 pro nejlep.1.0      -Krejčí Pavel  MCH 

0.1 Črex 1-1/S303 95,0bodu pohár P15 pro nejlep.0.1    -Přikryl Miroslav

5-8 .KuhRex 376,0bodu            -Suchánek Pavel

329-331 Ca 284,5bodu             -Krejčí Pavel   MCH

340-342 Ca 284,0bodu             -Novotný Josef  MCH

355-357 MRex 284,0bodu           -Bonczek Ondřej

361-364 TmRex 375,5bodu          -Přikryl Petr

373-376 DSčRex 376,5bodu         -Kohoutek Jan

                                                            M.Kozubík


 

 
 
 

                  Komárov 23.- 24.září 2011

Podbrdská výstava drobného zvířectva byla letos už 32., přitom Česká výstava mláďat rexů již 11..Do Komárova jezdím dlouho a jezdím tam rád. Ta komárovská mafie se za poslední léta vypracovala na špičkovou organizaci v rexech, ale i jiných plemenech králíků. Prostě ta spolupráce s Rexklubem a chovateli ze sousedních zemí začala nést ovoce. Každá výstava je tak především chovatelským setkáváním. Už při posuzování je tam řada chovatelů z blízka i z daleka z Čech, během posuzování se objeví Jürgen Mey s paní, potom přátelé z Dingolfingu, Passova a Lince.
Měl jsem tu čest posuzovat i letos na CVMK dalmatiny a zakrslé rexy, zde jsem posuzoval Ca a zakrslé rexy, barevné rexy posuzovala Helena Dulíková. Kastorexi jsou taková moje parketa i v klubu, za kterou jsem střídavě chválen a kritizován, podle toho, jak se kterému chovateli ten rok vede. Těch cca 40 ks na mne působilo trochu lepším dojmem než zvířata na CVMK. Pravda, i zde nešlo ještě o hotová zvířata, na to je ještě brzo. Letošní mláďata pokračují v tom trendu posledních let. Je tu poměrně nadějná barva i závoj, ale nevím, zda to mám přičítat svému čichu na vady nebo zvýšenému výskytu, ale kam fouknu, tam bílé chloupky (v lepším případě). Ano, dá se to komentovat výrokem „chovatel je lajdák a zvíře nepřipravil“, ale i tak si myslím, že je to dost dědičné. Jinak poměrně slušný typ, ve tvaru ovšem klasické nedostatky (vystouplé kyčle, volnější kůže, prošlapy hr. končetin). Zakrslí rexi mne stejně jako na CVMK nenadchli. Naopak mne potěšili Rysrexi, kteří vypadali velice nadějně. Z ostatních barevných rázů se povedli bčorexi (jak to ten Karel Vajner dělá), čirexi (totéž platí o Milanovi Caithamlovi), modří i černí rexi, na Ssrexy je ještě brzo. Dalmatini byli snad o něco málo lepší než na CVMK, bylo jich o něco méně.
Pokud jde o posuzování, jak na CVMK, tak zde spolupracoval adept (zde adeptka), což je dle mého názoru dobře. Jednak se na větším počtu zvířat stejného plemene více naučí, jednak ta nová krev je potřeba. Zde je vždy postaráno o gramotné zapisovatele, takže člověk nemusí hlídat i-y, naopak mnohdy je už předepsáno vše co jde. Letos byl tím excelentím zapisovatelem Karel Čadil. Podobně jako na CVMK i zde jdou výsledky ihned do počítače. Zde bych si dovolil malou poznámku. Je nám vyčítána malá počítačová gramotnost. Trochu se zastanu té starší generace. Když si uvědomíme, že byla nucena se v kolíbce naučit česky, potom německy, s nechutí rusky a dnes v demokratickém státě na ni mluví počítač anglickou svahilštinou, je to na nás asi příliš. Nedovedu si představit angličana z Jihoafrické republiky, kdyby na něho počítač spustil německy, neřku-li česky. Ani se nedivím, že většina z nás mluví jak nám zobák narost a nenechá si tu krásnó češtinu prznit ňákó svahilštinó. Sice se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověk, ale aspoň jedenkrát by to mělo být pořádně.
Závěrem bych se chtěl omluvit, že tak nějak nedodržuji ustálené způsoby psaní článků (někomu se to dokonce líbí!). Slovy klasiků: Starého psa novým kouskům nenaučíš! A nebo: Není tam chýr a netopýr....Zkátka mi ten zobák takhle narost. Ti, kteří chtějí, mi rozumí, ti kteří nechtějí, hledají chlupy. Každému co jeho jest.
Ještě bych si dovolil upozornit na ojedinělou událost. 23.-24. října hostí Komárov soutěž 4 měst 4 zemí (4 Landesschau). To stojí za to vidět.

                                                       Stanislav Maxa

 

                    CVMK Lysá n. L. 2011

Na letošní výstavě mláďat jsem dostal k posouzení dalmatinské strakáče rexy jak střední, tak zakrslé a zakrslého japonského rexa. Jako klubař posuzuji často Ca a rexy vůbec, DSRexy jsem dříve léta choval, jde tedy o srdeční záležitost. Připomínám to proto, že se mi zdá, že výraz „uvolněná kresba“ je tak trochu nepochopen. I tato kresba má své zákonitosti. Neměla by být shodná kresba hlavy s klasickými strakáči, tj, motýlek a skráňové skvrny, oční kroužky králík mít musí, jinak by to nebyl strakáč. Na rozdíl od klasického strakáče má dalmatin mít kreslené uši. Kresba těla by neměla mít vyjádřeného úhoře a měla by být rozmístěna po celém těle, tedy nejen v zadní partii, což je trochu problém. Tolik úvodem.

Musím říci, že mne letos dalmatini nenadchli. Snad je to tím, že mám v paměti ta krásná zvířata z předminulé CVMK i ze speciálek, kdy se podařilo vystavit králíky typické s velice pěknou kresbou včetně velikosti skvrn. Letos tam byl trochu ústup ze slávy. Je pravdou, že dalmatin je králík plodný, s tím geneticky souvisí užší hlava. Snad s tím návratem do normálu souvisí, že těch hlavatých samců bylo pomálu, možná to ještě doženou. Větší problém vidím v kresbě. Je tu více pravidelnější kresby hlavy, náznak řetízků v zátylku (kresba AS) a kresba situovaná v místě boční kresby ČS. To platí v plném rozsahu u černého barevného rázu. Navíc je tam příliš mnoho tvarových vad, vystouplých kyčelních kostí, volnější kůže a prošlapů hr. končetin. Z 23ks černobílých byla patrně nejlepší zvířata v kolekci př. Kohoutka, bohužel první samec měl defekt chrupu, což je výluková vada. Další nejlepší kolekce byla kolekce Radomíra Měsíčka s 374,5 bodu. U černožlutých byla situace trochu jiná. Jednak tam bylo dost zvířat s delšíma a tím i rozklesávajícíma ušima (až na hranici), ale většinou drobnější kresba. Naštěstí ta kombinace třech barev trochu více opticky rozlišuje kresbu, takže i hustější kresba tu uspěje. Nejlepší byla kresebně kolekce opět Radomíra Měsíčka s 376 b.a titulem MČR.
Jediná ukázka zakrslého japonského rexa skončila na bílou skupinu na hřbetě. Jinak šlo o poměrně smytou kresbu, tato záležitost patří do výzkumných chovů.

Ani zakrslí dalmatini mne nepotěšili . Z 10ti černých 2x výluka – dlouhé uši, 1x nekl. Bohužel se vracíme k delšímu tělu a užším hlavám. O kresbě platí totéž co o středních. U modrých jen tři zástupci, z toho jeden nekl. Možná někoho zarazí 5x výluka a 2x nekl. na výstavě mláďat, ale 2x šlo o deformaci chrupu, což je záležitost poměrně nová, i když poměrně dost publikovaná. 2x šlo o delší uši u zakrslíků. Já jsem si myslel, že jde jen o můj problém, ale zdá se, že letošní rok je rokem ušatců u zakrslíků.
Ještě pár poznámek. Dovoluji si poděkovat adeptovi, který se mnou pracoval (nebylo to poprvé), bez něho bych asi skončil daleko později. Dostal jsem totiž jako zapisovatele školáky. Jak jsem dříve vždy prohlašoval, že naučím psát všechny děti, poprvé se mi to nepodařilo. Ti človíčci totiž nedokázali podržet v paměti jeden celý výraz a jejich jediný zájem byl, kdy už je někdo vystřídá. Práce tak šla pomalu od ruky, ani jsem potom nedokázal nafotit pár zvířat na ukázku.
Na druhé straně bych chtěl pochválit počítačovou organizaci výstavy. To byla opravdu paráda. Pro nás starší ročníky je to sice trošku náročnější, ale možnost korigovat údaje na přihlášce a sledovat katalog (bez čísel a jmen) během výstavy je prostě úžasná věc. Nabízí se otázka, proč to tak nešlo již dříve?
                                          Stanislav Maxa

 


 

 

           Příspěvek k posuzování na NVMK Lysá n/Labem

K posouzení na NVMK v Lysé n/L dne 15.9.2011 jsem dostal 40ks Ca, 1 ks SsRex, 1 ks ČSželRex, 1ks ČSčRex, 1 ks ČpRex, 4 ks ZCa,4 ks ZbčoRex, 2 ks ZČiRex a 3 ks ZČimRex.Druhou část rexů posuzoval S.Maxa. V Lysé je neštěstí,že nejsou schopni dát nakonec posuzovatelům ani Katalog, a pak když chceme napsat jméno chovatele,který obdržel Čestnou cenu, tak si to musíme telefonicky zjišťovat a ověřovat.

Hmotnost: byla u všech vystavených králíků odpovídající Vzorníku. Pouze SsRex byl za nízkou hmotnost trestán.

A nyní k jednotlivým plemenům:

Ca: Z tvarových vad se nejvíce objevovaly vystouplé hrboly kyčelních kostí, volné kůže až lalůčky. 1x drátěný konec pírka, a 1x náběh na rozštěp pyje. Samozřejmě že byla i zvířata VD v tvaru, s pevnou kůží a VD záděmi.Z typových vad to byly měkčí konce uší, či volnější ucho s náběhem na rozklesání. Síla hrudních končetin byla až na vyjímky VD. Většina Ca byla typově na své stáří odpovídající. Srst ještě nebyla hotová, dolínalá. Scházely boky a zádě. Hustota byla v několika případech slabší, hlavně v zátylku. 1x Ca byl kvůli holému zátylku – Neklasifikov. Naopak bylo několik zvířat, která bylo nutno za hustotu srsti pochválit. Krycí barva a závoj byly povětšinou VD, ale nebyly ještě hotovy boky a zádě. Opět jako u srsti musíme počkat na zimní měsíce. U některých Ca byly zašedlé zádě, což kastorexovi určitě nesvědčí. Neštěstím jsou ojedinělé bílé chlupy, případně náběhy na bílé skupiny. Podsady byly v dobrém odstínu. Bylo ale i několik poznámek na světlejší na břiše, případně světlejší u kůže. Totéž platí u mezibarvy. V několika případech byla matná, nevýrazná. Nejlepší králíci v podsadě a mezibarvě byli v kolekci Mistra republiky př.P.Urbana v klecích 2522-2524. Čestnou cenu dále obdržela kolekce př.ing.J.Krause v klecích 2502-2505. Na další návrhy se již nedostalo,i když bylo z čeho vybrat.

SsRex: Slabá hmotnost a celkově dosud nevýrazný králík.

ČSželRex: Pro bílou skupinu na nose -Výluka. Jinak neměl špatnou kresbu,ale nažádoucí skvrnky.

ČSčRex: Velmi nadějný králík v kresbě, ale opět nežádoucí skvrnky

RysRex: Objevily se klasické tvarové vady, v typu hlavně nebezpečí v délce uší na horní hranici. Na to velký pozor. Jinak nadějná krycí barva a závoj, ale nehotové boky a zádě.

ČpRex: Klasické vady tvaru a typu. Nestejnoměrná krycí barva a pesíkování(závoj).

ZCa: Ještě nezralá zvířata s šedí na bocích a zádi.Scházel i typ, delší ucho. Vyjímkou byl králík v kleci 2593,který byl VD.

ZbčoRex: Radost se podívat.Typická zvířata,krátké ucho,široká hlava, VD i tvarově. Jeden sameček mírně volnější kůže na prsou. VD hustota srsti.V barvě jemná žluť na čele. Po právu kolekce př.J.Šípa obdržela Pohár P4 na nejlepší kolekci rexů.

ZČiRex +ZČimRex: Znatelné kyč.kosti,slabší hrudní končetiny, delší ucho, mír.světlejší krycí barva, nehotová mezibarva.U modrých slabá,rozplývající se mezibarva.

Závěrem je nutno říci, že žádný rex nemůže být v termínu konání NVMK co do srsti a krycí barvy v té správné kondici. Lze ale dle hřbetu a barvy boků předpovědět,jak na tom bude.Celkově lze říci,že králíci nebyli na své stáří a dobu výstavy špatní (mimo vyjímek).Všem oceněným blahopřeji.
                                                      Milan Kozubík


 

                 Rexi ve Slavkově 2010

Ve dnech 12.-13.11.2010 byla ve Slavkově u Brna Okresní výstava, která  je spojena se Speciálními výstavami králíků.Jednou ze Speciálek byli i mladí rexi,o kterých bych chtěl napsat.Vystaveno bylo 16ks Ca, 6ks SsRex, 7ks DSčRex, 8ks Črex,7ks RysRex a 4ks ZbčoRex.

Udělené Poháry a Čestné ceny:

P21- Vítěz samec : DSčRex C1-0 /S4 95,5 bodu Kohoutek Jan

P22- Vítěz samice: Črex C3-0 /S104 95,0 bodu Přikryl Miroslav

P11- Nejlep.zvíře MCH: ZbčoRex C2-0/S6 95,5bodu Krejčí Pavel MCH

Nejlepší 4čl.kolekce : S2+2 ZbčoRex 379,5 bodu Krejčí Pavel MCH

Nejlepší 3čl.kolekce : S3 Ca 37linie 283,0 bodu Drlík Antonín

0.1 Ca C1-0/S804 95,0 bodu Drlík Antonín

SsRex kol. 4.linie 282,5 bodu Drlík Antonín

ČRex kol. 1 linie 378,0 bodu Přikryl Miroslav

RysRex kol. 4+5 linie 376,5 bodu Machálek Petr

A nyní něco k jednotlivým pozicím:

Hmotnost:byla bez problémů. Odpovídala Vzorníku, i když u Ca byla většinou při horní hranici.

Tvar:z tvarových vad se ponejvíce vyskytovaly více,či méně vystouplé hrboly kyč.kostí, vol.kůže až lalůčky, náběhy na prošlap hrud.končetin (vesměs u těžších zvířat), drát.konec pírka. Naopak byla zvířata s VD,až výbornou zádí, několikrát celkově VD tvar.

Typ:typově celkem VD králíci. Několikrát poznámka na tenčí konce uší,náběh na mírné rozklesání, užší hrud.partie, slabší hrudní končetiny.

Srst:ještě nehotová,podrůsty.Naopak několikrát byla pochválena hustota.Délka srsti bez problémů.

Barva,kresba:u Ca poznámka na tmavší závoj, několikrát zašedlý pesík, či šeď na zádi,.nehot.boky a zádě.Ale i VD závoj,krycí barva. 1xVýluka pro bílou skupinu na pr.pán.končetině. U SsRexů nehot.boky,zádě. Ale VD hřbety. Črex měli VD krycí barvu, lesk.Na břiše jemná rez,oj.bílý chlup. DSčRexi mimo cca 2x slabší kresby na hrud.partii to byla výborná zvířata v kresbě.RysRexi ještě nehotoví v bocích a zádi. Hřbety ale již VD včetně závoje. ZbčoRexi měli VD oko,ale na čele jemný nádech žluti.

Podsada,mezibarva:u Ca byla 2x užší,nevýrazná mezibarva a slabší podsada na břiše.Jinak VD podsada a mezibarva.Podsada VD i u ČRexů a RysRexů. U ostatních odpovídala,jen dozrát.

Celkově byli králíci již na dobré cestě,a v Týništi by mohli být někteří hodně vysoko.Tam se těším na Zbčorexe a DSčrexe. Je třeba ale překontrolovat čitelnost tetování.


Pořadatelé měli výstavu výborně připravenou.Králíci měli podestláno dobrou slámou,o krmení a napájení bylo postaráno.Škoda,že byla nešťastně přesunuta Národní výstava, čímž se určitě snížil počet vystavených králíků,ale za to pořadatelé ve Slavkově nemohou.                         Rexi v Přerově 2010

Ve dnech 26.-28.11.2011 se v Přerově konala VII.Výstava Moravy a Slezska.Jako každoročně,tak i letos byli předvedeni i rexi.

Bylo vystaveno 26ks Ca, 4ks SsRexi, 4ks ČiRexi, 1ks ČRex,1ks MRex,3ks DSčRex, 7ks RysRexů,a 3ks ZCa. Nejsou to nijak velká čísla,ale když zvážíme letošní nákazovou situaci,a nebo srovnáme s CV, tak to ujde.Pouze 12 králíků bylo registrováno klubově. Jinak to byla okresní registrace.

Čestnými cenami byli oceněni:

4čl.kolekce RysRex 378,0bodu Škvařil Vladimír

3čl.kolekce Ca 285,0bodu Kadláček František

3čl.kolekce ZCa 283,5bodu Blokešova Petra MCH

A nyní k jednotlivým pozicím:

Hmotnost:5 králíků mělo nižší hmotnost (á9bodů).Jinak v pořádku.

Tvar:z tvarových vad bylo nejvíce volné kůže, až lalůčky.Více,či méně vyst.hrboly kyč.kostí, náběh nebo prošlap hrud.končetin.Byla však i zvířata chválena za celkově VD tvar.

Typ:z typových vad bylo nejvíce měkčích konců uší,mír.rozklesání,užší hrud.partie,slabší hrud.končetiny,a delší ucho.Naopak byli i králíci VD v typu.Nejvíc se mi líbil samec Ca C2-0/S2 ,který dostal 19,5 bodu. Obdobou byli i ZCa, kteří měli navíc uši 4,5, 5,4 a 5cm dlouhé,což jim mohli závidět i zakslíci klasičtí.Všichni dostali rovněž po 19,5 bodu.

Srst:byla již velmi nadějná.Někde ještě nehotové zádě nebo podrůsty.U některých byla viditelná i VD hustota.

Barva,kresba:schází ještě dokončení boků a zádí v krycí barvě.U některých zašedlé pesíky,či šeď na zádi,celkem VD závoje u Ca.U černých a modrých lehká rez.U DsčRexů byla VD kresba přední partie,ale zadní část byla většinou slitá.U RysRexů již VD hřbety,ale ještě nedotažené boky a zádě.

Podsada,mezibarva:podsady i mezibarvy většinou VD.Samozřejmě že byli někteří káráni za užší,či nevýraznou mezibarvu, nebo světlejší podsadu na břiše.

Výstava byla v hale. Klece jednořadé,perfektně nastláno,krmení i napájení příkladné.

 

      Speciální výstava rexů na Slovensku

23.1.2010 se v Alekšincích (poblíž Nitry -SR) konala Speciální výstava rexů a národních plemen SR. Již při naší Speciálce jsem se s přáteli domluvil, že se na jejich Speciálku přijedu podívat, byť to pro mne znamenalo nějakých 300km cesty.Výstava se konala v sále Kulturního domu společně s klubem Kanino(naše masná plemena).Na Speciálku bylo přihlášeno 133 ks rexů, 12ks Hm a 7ks Ze. Z rexů to pak bylo 24Ca, 66ks Ssrexů, 6ks Sparexů, 3ks Zerex, 9ks Čirex, 5ks Orrex, 4ks DSčrex, 2ks Kumrex, 4ks Simrex, 4ks ZDSčrex, 1ks Zmrex, 4ks ZSsrex a 1ks ZSparex. Samozřejmě nebyla všechna zvířata dodána. Některé z těchto králíků jsme měli možnost vidět na naší Speciálce (Supuka,Krajčír). Králíci byli vystaveni jako jednotlivci i 4členné kolekce.Z kastorexů nejlepší králíky předvedli př. I.Karamann, Supukovci a Š.Štefík. Ocenění bylo od 93,0 do 97,0bodů. Větší množství Ssrexů je zákonité, neboť je to jejich národní plemeno. Ocenění se zde pohybovalo od 92,5 do 96,5 bodu. Opět excelovali Supukovi, Š.Adamec. Myslím,že hodnocení bylo podobné jako u nás. Sparexi a Zerexi jsou doménou Supukových, zrovna tak Čirexi a Orrexi. DSčrexe přihlásili P.Belica a J.Katrinec,a králíci nebyli špatní. Kumrexe a Simrexe předvedl ing.Kubík, a viděli jsme je u nás vloni. ZDSčrexe vystavil P.Krajčír. ZSsrexe a ZSparex Supukových, všechna 3 plemena byla na naší Speciálce. Jako novinku měli Železitého rexe, který se mi osobně velmi líbil. Velikostně byl jako Ca, dobré tělo, hlava, měkčí ucho, lehce znatel.kyč.hrboly. Srst poměrně hustá, ale zatím hrubší, pesíkatá. Zřejmě pozůstatek z normální srsti. Barevně ještě ne zcela hotový, ale velmi nadějný. Při posuzování bylo zajímavé, že ve 3.pozici typ měli max.15 bodů, a ve 4.pozici srst měli max.20 bodů. Dle mého názoru byly mírněji posuzovány volné kůže až laloky, a také mír.vystouplé kyčelní hrboly, rovněž tak měkčí uši.Je škoda,že se Speciálky nezúčastnili někteří členové z východního Slovenska, u kterých vím, že je slušný chovný materiál. Ale zřejmě se jim nechtělo až na západ Slovenska, a nebo v tom bylo něco jiného??? Prodejných králíků moc nebylo. Prodejní ceny se pohybovaly kolem Ca-33Eur, Ss-19-28Eur, DSč 22Eur, Ku +Si- 16,5-22Eur, Hm+ Ze-11-16,5Eur. Na výstavě bylo co vidět, ale chtělo to více času. Já na to měl tak 3 hodiny a musel jsem i když nerad odjet. Speciálku Kanino jsem stihl prohlédnout ještě před posuzováním. Měli tam rovněž slušné králíky. 

21.02.2010 -
 
 

              VI.Moravsko slezská výstava  Přerov              

Výstava se uskutečnila ve dnech 27.-28.11.2009.Vystaveno bylo celkem 1047 ks králíků 97 plemen či barev,621 ks holubů 135ti barev, 212ks drůbeže 67 barev, dále expozice exotů atd..U rexů bylo v letošním roce slabší obsazení. Počty vystavených a oceněných rexů je v tabulce:

 Plem.

Vys.ks

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

Výl

Nekl

Prům.ocenění,

členové/nečlenové klubu

Ca

30

 

 

3

3

8

6

4

1

5

94,1           2čl/5nečl

SsRex

4

 

1

 

1

1

 

1

 

 

93,75           0 / 1

MRex

2

 

 

1

 

 

 

 

 

1

93,0            0 / 1

ČiRex

5

1

 

1

 

2

 

 

1

 

93,25           0 / 1

DSčRex

12

1

2

4

2

 

1

1

1

 

93,18           0 / 3

RysRex

12

 

1

5

4

2

 

 

 

 

93,29           2 / 1

ZDSčRex

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

93,0            1 / 0


Čestné ceny získali : Ca 378,0bodů Hrabal Miloslav

                    Ca 283,0bodů Trefílek Pavel

              1.0 SsRex 95,0bodů Krátký Petr

              1.0 DsčRex 95,0bodů Krátká Daniela

Z Rex klubu vystavovali :

Ca 378,0b. Hrabal Miloslav 54+15 linie 

Ca 374,0b. Kadláček Frant. 43 linie

RysRex 373,5b. Machálek Petr 6 linie

RysRex 373,5b. Škvařil Vlad. 4+7 linie

ZDSčRex 93,0b. Srovnal Ivan reg.chov „P“

 

Celkově vady obdobné jako při výstavě ve Slavkově. Bylo ale znatelné,že se kvalita silně zlepšuje.Hlavně to bylo patrné v barvě,podsadě, a mezibarvě u Ca.Dost králíků jsem chválil za hustotu srsti,ale ještě jí něco scházelo. Myslím si,alespoň u Ca,že v lednu by mohli jít králíci alespoň o 1-2 body výše,pokud se u nich neprojeví nějaká vada (vol.kůže,lalůčky,podrůsty apod.). Několik Ca mělo volnější ucho,s náběhem na rozklesání,dále králíci na horní hranici hmotnosti mohou mít problém s prošlapy hrud.končetin.Výluka u Ca byla za bílou skupinu,u ČiRexe za křivé pírko a u DsčRexe za lalůček u samce. Neklasifikováni byli: Ca za vysokou hmotnost, MRex za zlomené pírko.
                                                        M.K.

 

 

          EVROPSKÁ VÝSTAVA NITRA 2009

Ve dnech 20-22.11.2009 se uskutečnila v Nitře 26.Evropská výstava drobných zvířat. Celkem bylo vystaveno na 20100 ks drůbeže,holubů a králíků. Rovněž byly vystaveni hlodavci a ptáci. Nelze popisovat celou výstavu, jen orientačně k rexům.Budu se snažit vypsat alespoń vystavená plemena,a hlavně účast českých vystavovatelů, případně i našich členů ze Slovenska a NSR. Účast návštěvníků na výstavě byla zřejmě vysoká. Organizace výstavy místy asi skřípala. Najznatelnější to bylo s katalogy, kdy v pátek nebylo možné katalog koupit -bylo jich málo. V sobotu dovezli katalogy až v půl jedenácté. U způsobu udělování titulů asi nebylo taktéž vše dobré. Ale pojďme k rexům:

Kastorex: vystaveno 152 ks .Vystavovatelé 6x SK, 16x D, 1x BE, 1x F, 1x LV, 1x HU, 1x CH, 1x SLO, 3xCZ. Uděleno bylo 19xČC. Prodejní králíci za 39-89 Eur.

Náš člen Pónya T. 6 kolekcí, získal 2ČC ocenění: 3x96,5b.,8x96b, 8x95,5b,3x95b, 1x94b,1x0.

Naše členka Bílková H. 2x94b.,1x93,5b, 1x0

Brdička Václ. 2x95b, 94,5b, 93b.

Náš člen Mey Jürgen 2x96,5b, 96b, 95,5b -získal 2xČC

Mistr Evropy: Ca 387,5 bodu Schmitt Bernd NSR + pohár EE

Šampioni: 1.0 Ca 97,0b. Sabaka Jan SK náš bývalý člen

        0.1.Ca 97,5b Schmitt Bernd NSR

DSčRex: vystaveno 45 ks.Vystavovatelé:4x D, 3x SK, 1x CH, 1xPL, 3x CZ. Udělena 1ČC. Prodejní králíci za 35 – 110 Eur.

Náš člen Kohoutek J. 96,5, 96, 95,5, 95. druhá nejl.kolekce

Náš člen Hrubeš P. 94,5, 97

Náš člen Steinert Rolf :3x95b., 3x95,5b.,2x96b.

Měsíček R. 96, 2x95,5, 94,5

Mistr Evropy: DSčRex 384,0 bodu Ritter Alf NSR

Šampioni: 1.0 DSčRex 96,5b. Kohoutek Jan,náš člen

      0.1 DSčRex 97,0b. Hrubeš Pavel,náš člen

DsčžRex: vystaveno 50 ks. Vystavovatelé: 5x D, 2x SK, 1x SLO, 1x CH, 1x CZ. Uděleno 7 ČC. Prodejní králíci za 42-110 Eur.

Náš člen Chadraba K.:ocenění 2x 94b, 94,5b , 95,5b

Mistr Evropy: 385,5 bodu Lanman Gregor NSR

Šampion: 1.0 97,0b. Lanman Gregor NSR

Tříbar.str.Rex: vystaveno: 6ks. Vystavovatelé :3xCH. Prodejní králíci za 72-77 Eur. Ocenění 94-95,5 b.,ale také 3x 0b.

Mistr Evropy: 379,0bodů Münger Peter CH

Šampion: 1.0 95,5 bodu Münger Peter CH

J Rex: vystaveno: 24 ks. Vystavovatelé: 2x D, 1x CH.Prodejní králíci za 50-88 Eur.Ocenění 93,5 -96,0 bodů.

Mistr Evropy: 382,0 bodů Barbiani Roland CH

Šampion: 1.0 96,0 b. Barbiani Roland CH

Rh Rex: vystaveno: 12ks. Vystavovatel: 2x D, 1x SLO.Prodejní králíci za 66-77 Eur.Ocenění . 94,5 – 96,5 bodů.

Mistr Evropy: 383,5 bodu Klinar Tomaž SLO

Šampion: 1.0 96,5 bodu Klinar Tomaž SLO

Tč Rex: Vystaveny 4 ks. Vystav: náš člen Přikryl P. a měl ocenění

94b, 93,5b, 94b, 94b.

Bčo Rex: vystaveno:59 ks. Vystavovatelé: 5x D, 2x SK, 3x A, 2x LUX, 1x SLO, 1x CZ. Prodejní králíci za 44-110 Eur.Uděleno 8ČC.

Náš člen Vajner K.: 3x96,5b, 96b. Získal 1ČC. Třetí nejl.kolekce

Mistr Evropy: 386,5 bodu Frost Petr D

Šampioni: 1.0 97,5b. Frost Petr D

        0.1 97,5b. Hofer Petra A

Č Rex: vystaveno: 44ks.Vystavovatelé: 5x D, 2x SK, 1x LUX, 1x NL, 1x A, 1x CZ.Prodejní králíci za 44-88 Eur.Uděleno 9ČC.Ocenění 92,5 – 97,bodů.

Náš člen Přikryl Mir. 94,5b, 95b, 96b, 96,5b. Čtvrtá nejl.kolekce

Mistr Evropy: 385,5 bodů Kampferer Alexandr A

Šampioni: 1.0 97bodu Berkard Jos. st. D

         0.1 97bodu Kampferer Alexandr A

Mrex: Vystaveno23 ks. Vystavovatelé: 3x SK, 2x D, 1x HU, 1x CH. Prodejní králíci za 44-110 Eur. Uděleny 3ČC.

Mistr Evropy: 385,5 bodu Riehm Andreas D

Šampioni: 1.0 97bodů Balbiani gertruda CH

ČiRex: vystaveno: 24 ks. Vystavovatelé: 3x SK, 1x D, 1x SLO, 1x CZ. Prodejní králíci za 42-88 Eur. Uděleny 3ČC.

Náš člen Caithaml Milan: 93,5b, 95,5b, 96b, 96,5b. získal 1x ČC třetí nejl.kolekce

Mistr Evropy: 384 bodů Baier Michael D

Šampion: 1.0 97bodů Maruška Karol SK

ČimRex: vystaveny 2ks našeho člena P.Hrubeše, oc. 0 b, 92 b. Posuzovali Němci.

Rys Rex: vystaveno 16 ks.vystavovatelé: 2x D, 1x SK, 1x SLO.Prodejní zvířata za 33-66 Eur.Uděleny 2ČC.

Or Rex: vystaveno 29 ks.Vystavovatelé: 4x D, 2x SK, 1x CH. Prodejní králíci za 55-88 Eur.Uděleny 2ČC.

Šampioni: 0.1 97b. Hansky Adolf D

      0.1 97b. Klee Albert D

Sž Rex: vystaveny 2ks našeho člena P.Hrubeše. oc.92 b., 92,5b. Posuzovali p.Rada SK a Červinka CZ.

Ha Rex: vystaveno 24 ks.Vystavovatelé 4x D, 1x SLO, 1x CZ.Prodejní králíci za 55 – 66 Eur. Uděleny 3ČC.

Chadraba K. ml. 94B, 94,5b, 95b, 95,5b.

Šampion: 1.0 97,5 bodu Wild Lucia D

Kum Rex: vystaveno 30 ks. Vystavovatelé: 4x D, 1x SLO, 1x LUX. Uděleny 4ČC.Prodejní králíci za 50 – 77 Eur.

Šampion: 0.1 95,5 bodu. Bayerl Walter D zajímavostí je,že byl i 96,5 bodový králík,ale ten nebyl asi nejlepší.

KuhRex: vystaveno 12ks.Vystavovatelé: 2x D, 1x BE. Prodej. králíci za 54 – 61 Eur. Ocenění 94,5 -96,5 bodu.

MaRex: vystaveny 4ks,vystavovatelem z NSR.Podejná zvířata za 61-66 Eur.Ocenění:2x 95b, 95,5b, 96,5 bodu + 1xČC.

SSRex: vystaveno 44 ks. Vystavovatelé: 10x SK, 2xCZ. Prodejná zvířata za 28-88Eur.Uděleno 8ČC.

Naše členka Aubrechtová Jana 96b, 94,5b, 2x95b. Pátá nejl.kolekce

Náš člen Fišer Josef 2x95b, 95,5b, 96,5b čtvrtá nejl.kolekce

Náš člen Krajčír Peter 3x95b, 94,5b.

Mistr Evropy: 385,5bodu Supuka SK

Šampioni: 1.0 96,5b Supuka SK

      0.1 96,5b Fišer Josef, náš člen 

Sloven.pastel.Rex: vystaveny 4ks -vystavil Supuka SK.Udělena 1x ČC.

oc. 90,5, 95, 0, 94,5.

ZeRex: vystaveny 2 ks ,vystavil Supuka SK. oc. 2x94,5bodu.

Malá plemena,která se u nás nechovají:

Ma bčo Rex: vystaveny 4ks.oc.0, 96, 95,5, 95, Prodejné á 39 Eur.

Šampion 1.0 96bodu Hartl J. A

MaCa: vystaveno 8 ks, p.Scheideggerrem CH. Získal 2ČC.Zvířata neprodejná.Ocenění 94 – 96,5 bodu.

Ma čRex: vystavena 4 zvířata,vystavil Graber A. CH. Získal 1xČC.Zvířata neprodejná.Ocenění 94-96bodů.

MaDSčRex: vystaveno 8 ks. Vystavovali 2xCH. Oceň. 93,5 – 96 bodů,ale také 3x0b.Prodejní cena 39-44 Eur.

MaDSmRex: vystaveny 4ksze Švýcarska.Oceň. 2X0b, 94b, 95b.Prodejné za 44Eur.

ZCa: vystaveno 16 ks.Vystavovatelé: 1x BE, 1x D, 1x SK, 1x CZ.Uděleny 2ČC.Prodejní králíci za 44-55 Eur.

Náš člen Holeček Jiří 2x94,5b, 2x96b. Získal 2xČC.

Šampion 1.0 97bodů Weinert Horst D

ZDSčRex: vystaveno 12 ks. Vystavovatelé: 2x D, 1x SK.Udělena 1 ČC. Ocenění 93,5-95,5b.Prodejná zvířata za 44-55 Eur.

Náš člen Krajčír Peter 0b, 2x94b, 95b.

ZčRex: vystaven 1ks př.Supukou, oceněn 96bodů získal Šampiona.

ZkumRex: vystaveny 3ks J.Smíškem z Prahy.Prodejní á 55Eur.Oc.93,5b,94b,94,5b.

ZčiRex: vystaveno 8 ks. Vystavovali: 1x D, 1xCZ.Prodejné za 50-55 Eur.

Chadraba K.ml. 93B, 3x93,5b.

Mistr Evropy 373,5 bodu Chadraba K.ml. CZ

ZČimRex: vystaveny 2 ks naším P.Hrubešem, oc.93,5b,94bodů.

ZTčRex: vystaveny 4ks. Vystavil Wilpert G. D. 95b,96b, 95,5b,96b.. Získal 1xČC.Prodejná zvířata za 61 Eur. Vystavovatel získal i Šampiona 1.0 96bodů a Mistra Evropy 382,5 bodů.

ZRhRex: vystaveny 4 ks,naším členem, K.Chadrabou, oc.94b, 93,5b,94,5b, 95b.

Zbčo Rex: vystaveno 12 ks. Vystavili 1x BE, 1x SK,1x CZ.Udělena 1xČC.Prodejní za 22-55 Eur. Ocenění 94-97bodů.

Šíp J. 2x96,5b, 96b, 97b. Získal 1xČC.

Náš člen Lukáč D. 96b, 94,5b, 95,5b, 95bodů.

Mistr Evropy 386 bodů Šíp Jindřich

Šampion 1.0 96 bodů Šíp Jindřich

ZbmoRex: vystaveny 4 ks naším členem J.Mey z NSR

ocenění 94b,95b,96b,95,5b.

ZSSRex: vystaveny 4 ks př.Supukou. Ocenění 93b, 93,5b, 94b, 96,5 bodů.Získal 1xČC. Prodejné za 33-55 Eur.

Z Slov.past.Rex: vystaveny 2 ks př.Supukou.Ocenění 0b, 95,5bodu. Prodej. á 33Eur.

Tolik u dospělých vystavovatelů. Mladí chovatelé měli expozici zvlášť.I mezi nimi se bojovalo o tituly Mistr Evropy a Šampioni. Bylo zde vystaveno celkem cca 130 ks rexů 12ti plemen. Českou republiku v rexech reprezentovalo 5 vystavovatelů -MCH.Z našich členů to byli Laubová Ivana a Ille Viktor.

Ca: vystaveno 32 ks. Uděleny 4ČC.

Adamčík Václav Lipová,sev.Morava 94,5, 95, 95,5,96,5b.

Mistr Evropy 384b Supuka Ján SK

Šampioni: 1.0 96,5 bodu Adamčík Václav CZ

      0.1 97 bodů Supuka Ján SK

Č Rex: vystaveny 4ks ze Slovenska.

Šampion 1.0 95bodů Fedorková Dominika SK

M Rex: vystaveno 8 ks, vystavili 1xCZ, 1xLUX. Uděleny 3ČC.

Fišerová Michaela,Komárov 2x 95b, 2x96b získala 1ČC

Mistr Evropy 382 bodů Fišerová Michaela CZ

Šampion 1.0 96,5 bodu Schmit Ronny LUX

ČiRex: vystaveno 11 ks. Vystavovatelé 1xCZ, 1x SK

Ille Viktor náš člen vystavil 7 ks 2x93b, 93,5b, 2x94,5b, 3x95b, 1x96bodů.

Mistr Evropy 382,5 bodu Supuka Ján SK

Šampion 0.1 96,5 bodu Supuka Ján SK

RysRex: 4 ks vystavil Schmit Sven LUX oc. 2X96b, 96,5b, 97bodů.

Mistr Evropy 385,5 bodu + Šampion 0.1 97 bodů.

OrRex: vystaveno 11 ks. Vystavovatelé 1x LUX, 2x SK.

Šampion 0.1 96,5 bodu Nickels Chiara LUX

SS Rex: 2ks vystavil Škodáček D. SK. Oc. 95,5b, 96,5 bodu +ČC.

ZCa: vystaveno 21 ks. Vystav: 1x SLO, 1x SK, 1x D, 1x NL, 1x CZ. Uděleny 2ČC.

Laubová Ivana, naše členka 95,5b, 96b. Získala 1xČC.

Mistr Evropy 379,5 bodu Müller Maxmilián D

Šampion 0.1 96,5bodu Marsman Floris NL

ZDSčRex: 4ks vystavila Měsíčková Martina Kozohlody 93,5b, 2x95,5b, 96bodů.

Zor Rex: 2 ks vystavil Müller Maxmiliá D. 93,5b, 95 bodů.

ZbčoRex: Vystaveno 8 ks. Vystavili 1x SK, 1x D. Udělena 1xČC.

Mistr Evropy 385 bodů Wauer Kewin D

Šampion 1.0 96,5 bodu Wauer Kewin D

ZSSRex: vystaveno 6 ks od 2 Slováků. Ocenění 95b. - 96,5 bodu.

Mistr Evropy 385 bodů Supuka Ján SK

Šampion 0.1 96,5 bodu Supuka Ján SK

Chtěl bych poděkovat všem našim vystavovatelům za reprezentaci našich rexů. Určitě ostudu neudělali, o čemž svědčí získané ČC,a tituly. I když bylo možná někdy hodnocení nižší, ale oni cizí posuzovatelé neradi připustí, aby jejich vystavovatelé byli poraženi nějakými Čechy, a tak hodnocení svých malinko nadsadí. Bylo to při prohlídce patrné u mnoha klecí. Je pravda, že se nedalo na zvířata sáhnout, a ověřit si výrok, neboť klece byly zajištěny.Ještě jednou vystavovatelům děkuji a blahopřeji.

                                                        M.K.

 

 
 
 
 
 Moravská speciálka rexů ve Slavkově u Brna 13.-14.11.2009

Ve Slavkově u Brna byla ve výše uvedené době hezká expozice rexů. Bylo vystaveno celkem 84 ks.Jaké bylo rozložení barev a ocenění je patrné z tabulky.

 

plemeno

linie

Vys.ks

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

Výl

Nek

Prům

Ca

8,14,15,16,54,okr

29

1


 

2

5

8

6

4

2

1


 

94,27

SSRex

2,5,okr

11


 


 


 

3

2

4

2


 


 


 

94,23

ČiRex

Okres.reg

4


 


 

2

2


 


 


 


 


 


 

93,25

DSčRex

0,okr

13


 


 


 

2

5

3

1


 

1

1

94,14

ČRex

1,5,8

8


 


 


 

1

4

1

2


 


 


 

94,25

RysRex

4,6,7,okr

12


 

1


 

4


 

2

5


 


 


 

94,21

TmRex

3,4

4


 


 


 

2

2


 


 


 


 


 

93,75

ZbčoRex

0

3


 


 


 

1

1


 

1


 


 


 

94,17

celkem


 

84

1

1

4

20

22

16

15

2

2

1

94,03

Z vystavovatelů klubařů to byli př. Drlík, Harašta, Kohoutek, Machálek, Nenička, Přikryl M., Přikryl P., Stejskal, Škvařil Vl..Další vystavovatelé byli z okresní registrace, jak je uvedeno v tabulce značkou okr..Byl však i vystavovatel, s klubovou registrací,ale není člen klubu?

A nyní ke kvalitě zvířat, jak jsem je při posuzování viděl:

Hmotnost: byla bez problémů, mimo 2ks DSčRexů z okresní registrace, kdy 5ti měsíční králíci vážili 3,9 a 4kg. Bylo znatelné, že hmotnost neodpovídá stáří, a že chovatel tetoval starší zvířata na mláďata- Neklasifikováno.

Tvarově byla většina zvířat na solidní úrovni. Samozřejmě se nedalo obejít bez poznámek o vystouplých hrbolech kyčelních kostí, volné kůži až laloku.U jednoho Ca byl náběh na sraženou záď, byl tam nějaký náběh na prošlap hrudních končetin, asi 3x drátěný konec pírka. U dvou samečků (1xCa a 1xDSčRex ) byly lalůčky, a to je -Výluka. Naopak bylo dáno dost pochval za v.d. zádě, a jinak v.d. tvar.

Typ byl celkově na slušné úrovni. V.d.těla, hrudní končetiny, hlavy. Délka uší až na jednoho Ca byla v normě, u některých Rysů na horní hranici. Byla však i zvířata, která měla poznámky typu měkčí konce uší, volné ucho s náběhem na rozklesávání. Asi 1-2x jemnější hlava, užší hrudní partie. V typu bylo uděleno 4x19,5 bodu. Myslím, že v lednu může být líp.

Srst se ukázala jako dobře dozrávající, ale ještě stále záleží na stáří zvířat. Bylo několik králíků chváleno za hustou srst, i když ještě schází krůček k dozrání (dolínání). Ale byla zvířata i trestána za řidší a nehotovou srst. Délka odpovídala.

Barva,kresba: Některým Ca schází dokončit boky, záď. U některých v.d. krémové břicho. Většinou v.d. závoje. 1x byla poznámka tmavší závoj. Několikrát náběh na pásky hrud. Končetin. 1-2x výborná, čistá barva hrudních končetin.

SSRexi měli rovněž nehot. boky, zádě, a světl. prsa -schází dozrát.

DSčRexi měli v.d. hlavy, uši. 1x náznak anglic.řetízku, 3x hrubší kresba, 2x náznak úhoře v zadní části.Velikost skvrn byla většinou v.d..

ČRexi měli v.d.krycí barvu, ale oj.bílý chlup, 2x jemná rez břicho. Celkově v.d. zvířata.

ČiRexi nehotové boky, zádě, světlejší prsa. Hrudní končetiny by mohly být lepší.

Rys Rexi, celkově v.d. zvířata, jen dozrát

TmRexi by mohli mít sytější tmavší tříslo a lepší oční kroužky. Vypadají ale nadějně, jen dotáhnout do konce.

Podsada,mezibarva většinou odpovídala požadavku. Několikrát chválena, ale též cca 5x světlejší u kůže. Mezibarva obdobou podsady, ještě schází lesk a sytost. U Ca byla asi 2x matná, nevýrazná, světlejší. U ČiRex užší. Barva u kreslených byla v.d., pokud byla žluť, tak zřejmě špinavá od podestýlky.

Pěče a zdraví-zde moc poznámek nebylo, i když, 1x hůře čitel.tetování, 2x obrácené tetování. Na to je třeba dát pozor. Zbytečná ztráta bodů, za což králík nemůže. Rovněž neošetřené drápy a nečisté pohl.koutky.

A jak dopadlo ocenění:

pohár P4 nejlepší kol. 546-549 - SSRex- 379,0 b. Drlík Ant.

pohár P24 nejl.1.0 538 1.0 Ca - 95,5 b. Harašta Frant.

pohár P25 nejl.0.1 570 0.1 Črex 95,0 b Přikryl Mirosl.

Čestné ceny: 528 -530 Ca 283,5 b. Drlík Ant.

538 -541 Ca 379,0 b. Harašta Frant.

550 -553 SSRex 376,5 b. Krátký Petr

558 -560 DSčRex 283,5 b. Kohoutek Jan

567 -570 Črex 378,5 b. Přikryl Mir.

582 -585 RysRex 377,0 b. Machálek Petr

586 -589 RysRex 378,5 b. Škvařil Vlad.

590 1.0 TmRex 94,0 b. Přikryl Petr

594 -596 ZbčoRex 282,5 b. Krejčí Pavel MCH

Pohár pro nejlepší kolekci rexů daroval MěÚ Slavkov, poháry na nejlepší 1.0 a 0.1 dar Rex klubu. Dárcům je třeba poděkovat. Rovněž patří dík všem, kdo se zasloužili o hezkou propagaci rexů na této výstavě, hlavně pak J.Kohoutkovi, a všem vystavovatelům.

                                            Milan Kozubík


 


 
 
 
 


                Podzimní rexařské srovnání.

A léto bylo slunné, teplé a suché. A po něm přišel podzim, spíše indiánské léto. Zemědělci už mají dávno sklizeno, teď se jen třesou o kolik je neviditelná ruka trhu oškube, vinaři už také ochutnávají burčák, králíkáři na své žně teprve začínají. A rexaři bývají nejpozdnější. Přesto ten zářijový předkrm už máme za sebou, tedy CVMK v Lysé a speciálku při výstavě v Komárově. Nic naplat, že je to z hlediska vývoje zvířat brzo, termínový kalendář je takový, a jak se říká, podmínky pro všechny stejné. Je jasné, že ti pozdnější mají toho pomyslného budíka nastaveného až na leden, ti podnikavější možná už na listopadovou Nitru. Ale vraťme se k uskutečněným výstavám a nechme hovořit čísla. Pod střechou na CVMK v Lysé bylo cca 50 kastorexů, 75 barevných rexů a necelých 30 zakrslých rexů. Pro srovnání v krásném přírodním prostředí na okraji Brd v Komárově bylo 43 kastorexů, 73 barevných rexů a 20 zakrslých. Početně tedy téměř stejně.

K jednotlivým plemenům: Kastorexů bylo poměrně málo, šlo většinou o nehotová zvířata a pokud to měl být vzorek letošní úrody, tedy nic moc. Poměrně hodně volné kůže, vystouplé kyčle, z typových záležitostí delší, tenčí ucho, užší těla. Srst zatím ještě nehotová a tomu odpovídala i barva. Nejlepší kolekce v Lysé měli ing. Kraus (Mistr ČR) a Ladislav Kuta, v Komárově opět Laďa Kuta, i když jiná zvířata.
Ssrexů byly v Lysé 2, v Komárově 3 kolekce, stejných chovatelů. Vypadá to jakoby se chovali jen na západě Čech. Potýkají se se stále stejnými problémy ve tvaru, typu a barvě.
Bílých červenookých rexů byla v Lysé 1 kolekce, v Komárově 3. Komárovští Vajner a Štefan drží kvalitu, i když letos zatím vypadají méně výrazné hlavy, ale ještě není všem dnům konec. Srst a čistota barvy to je prostě paráda.

Oranžových bylo po jedné kolekci, v Lysé mláďata, v Komárově loňští, to srovnávat nelze, ale kvalita tam je.

V Lysé byla kolekce harexů, trochu nešťastný Chadrabův dvoreček, pěkná zvířata, dokud jim člověk nefoukl do srsti na hřbetě – bílé chloupky, náběhy na skupinky.

V Komárově byli naproti tomu modří, černí a rysrexi, opravdu pěkná zvířata, v typu, srsti i barvě. Dva kusy rysrexů v Lysé byly slabší ve váze a úzcí v typu.
Příjemným překvapením, především v Lysé (55č+4čž) byli dalmatinci, zvláště 2 kolekce Jana Kohoutka byly parádní ve tvaru, typu a hlavně v kresbě – zaslouženě Mistr ČR. V Komárově jich bylo také hodně (26), ale Kohoutek tam chyběl. Jediná kolekce černožlutých v Lysé doplatila na jedno neklasifikované zvíře, ale nebyla to špatná zvířata.
Černopesíkatý rex z dílny Pavla Hrubeše v Lysé byl určitě zajímavý, zatím je trochu užší v typu a trochu kostnatý ve tvaru, ale barevně už je to čp.

Po delší době jsem si dovolil v Komárově vystavit ČSrexy, byli hodnoceni celkem dobře, ale já zatím s nimi spokojen nejsem.
Zakrslíků bylo vystaveno poměrně hodně, objevují se další plemena a barevné rázy, to všechno je pěkné, ale připadá mi to, že kvalita jde dolů. Zvláště u ZCa jsme mívali poměrně typičtější zvířata, o srsti a barvě raději mluvit nebudu.
Tolik o předkrmu podzimních výstav, teď budeme jen doufat, že v Nitře všechno nevyprodáme a v lednu v Týništi budeme o třídu lepší. Přeji všem šťastnou ruku při výběru zvířat a prosím (na kolenou prosím) o jejich dobrou přípravu na výstavu. Opět se vyskytují nepřipravená zvířata, ale proč se připravovat o body?

                                          Standa Maxa


 

 
TOPlist